BRUSSEL - Het loopt op heel wat fronten mis met de belastingaangifte. Na de problemen die eerder al zorgden voor twee maanden uitstel, blijkt nu dat de berekeningsmodule waarmee je kan nagaan hoe je bepaalde inkomsten of kosten best aangeeft, nog niet naar behoren werkt. Het lijkt nogal eens op wel heel moderne wiskunde.TaxCalc, zoals die module heet, is daarmee niet aan haar proefstuk toe. Einde april, twee dagen nadat Tax-on-Web editie 2005 van start ging, moest TaxCalc al worden afgesloten omdat er te veel fouten in het programma zaten. Na vier weken waarin ,,het menselijk potentieel waarover Financiën beschikt ten volle werd benut'' was de module vorige week maandag weer operationeel.

Maar de software blijkt nog geregeld te struikelen over de complexe totale decumul van de inkomsten van gehuwde en wettelijk samenwonende paren. Niet systematisch, dat is het vreemde. Maar bepaalde fouten duiken geregeld opnieuw op nadat ze soms gedurende enkele uren of dagen waren verdwenen. Dat blijkt uit ervaringen van lezers en uit eigen tests.

Een echtpaar met één kind is in 2004 feitelijk gescheiden. Voor de fiscus is dit dus de laatste gemeenschappelijke aangifte die ze indienen. Toch duikt bij de verrekening van de belastingvrije sommen, naast de gewone toeslag van 1.200 euro voor een kind ten laste, plots ook eenzelfde toeslag op voor een ,,alleenstaande met kinderen ten laste''.

Een wettelijk samenwonend paar beschikt over een eigen gezinswoning met een kadastraal inkomen van 1.632 euro waarvan ze elk de helft voor hun rekening nemen. Daarnaast beschikt de vrouw over een tweede woning op haar naam (erfenis) met een KI van 571,2 euro.

Ze betalen meer dan voldoende intresten op hun woonkredieten om beide KI's ,,weg te werken''. Maar wat blijkt? Nadat de fiscus bij de vrouw beide KI's heeft opgeteld tot 1.387,2 euro en daarvan hetzelfde bedrag aan betaalde intresten aftrekt, is het resultaat niet nul maar 471,2 euro. Nieuwe rekenkunde van de fiscus.

Een soortgelijke rekenfout doet zich voor als twee gehuwde partners elk een eigen woning bezitten. Het huis van de man heeft een kadastraal inkomen van 1.360 euro, dat van de vrouw 2.094,4 euro. De man kan 1.400 euro betaalde intresten in mindering brengen, de vrouw slechts 500 euro.

De 40 euro die de man overhoudt wordt correct overgeheveld naar de vrouw, waardoor zij 540 euro kan aftrekken van het KI van 2.094,4 euro. Die aftrek leidt bij TaxCalc tot een verrassend resultaat: 3.148,8 euro.

Twee zelfstandigen. De man heeft voorafbetalingen gedaan op zijn belastingen, de vrouw niet. Daardoor wordt bij haar een belastingvermeerdering aangerekend die maximaal 6,75 procent kan bedragen. TaxCalc verhoogt haar ,,om te slane belasting'' echter doodleuk met 26 procent en verwijst daarvoor naar de bijgevoegde ,,berekening'' waar wel een tarief 6,75 procent wordt gehanteerd. Maar met dat subresultaat houdt het programma geen rekening.

Overigens is ook Tax-on-Web zelf nog steeds niet vrij van fouten. Eerder bleek al dat alleenstaanden hun woonkrediet niet in mindering konden brengen. In sommige gevallen, blijkt uit simulaties, wordt de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen fout berekend en niet toegekend.

Daarnaast blijken partners die afgelopen jaar gehuwd zijn of wettelijk gingen samenwonen de belastingen die ze verschuldigd zijn niet te kunnen berekenen. In vak II zijn daartoe de codes 1003 en 1007 voorzien, maar als die gebruikt worden, samen met de verplichte codes 1004 of 1005 en 1008 of 1009, blokkeert het programma. De gebruiker krijgt dan een ,,foutmelding'' als hij gehuwd is of ,,om technische redenen is het onmogelijk om een berekening te maken'' als hij of zij wettelijk is gaan samenwonen.

De berekening lukt wel als je in de inleidende module het vakje ,,de aangifte gaat over gehuwden of wettelijk samenwonenden'' niet aankruist. Je wordt dus geacht te weten dat je fiscaal voor dat jaar nog een laatste keer als alleenstaande wordt behandeld.

Bladzijde 1: Tax-on-Web draait vierkant.