WOORD VOOR WOORD. Omdat en doordat

EEN van de gedichten van de Nederlandse dichter Ed Hoornik begint als volgt: ,,Op school stonden ze op het bord geschreven / het werkwoord hebben en het werkwoord zijn''. Ik kan me niet herinneren of dat bij ons ook zo was. Wat ik me wel herinner is ,,omdat'' en ,,doordat'' op het bord. En dat dat twee heel verschillende dingen waren. ,,Omdat'' gaf een reden aan (,,Hij is niet gekomen, omdat het regende''), en ,,doordat'' duidt op een oorzaak (,,De grond was nat, doordat het geregend had''). Wie zei, of schreef ,,Hij kwam te laat omdat de trein vertraging had'', beging een ernstige stommiteit. Het moest ,,doordat'' zijn, want het beduidde een oorzaak; en niet de reden of het motief om te laat te komen.

Dat moest uitgelegd worden. Want uit onszelf waren we geneigd bijna overal ,,omdat'' te gebruiken. En als ik goed zie, heeft de mensheid die neiging steeds gehad.Volgens Nicoline van der Sijs, in ...

Niet te missen