Adopteer een hoge heer

In Nederland loopt al enkele jaren iets grondig scheef. Burgers en politici of ambtenaren begrijpen elkaar niet meer. Er is sprake van vervreemding, omdat de tot elkaar veroordeelde partijen hun onhebbelijkheden niet langer accepteren.

Volgens Elena Simons, kunstenares van het Amsterdamse Wonder-collectief, vloeit de Hollandse volkswoede over vergaande bureaucratisering en de Europese Grondwet voort uit onbegrip. Ze stelt dat ambtenaren ...

Niet te missen