1271

De Venetiaanse koopman Marco Polo bereikt na een decennialange

reis via de zijderoute het huidige Peking. Zijn verslag over wat hij daar aantreft inspireert de latere ontdekkingsreizigers.1492

Ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus uit Genua landt op een Caribisch eiland en ,,ontdekt'' zo Amerika. Hij baant de weg voor de ontdekkingsreizen. De grote westerse mogendheden planten overal in de wereld hun vlag en stichten langs exotische kusten handelsposten. Van daaruit worden kostbare materialen naar Europa verscheept.

1602

De Staten-Generaal der Nederlanden kennen aan de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het monopolie op de handel met Azië toe. De VOC was de eerste multinational en het eerste bedrijf dat aandelen uitgaf. De VOC-schepen vervoerden katoen, zijde, porselein en specerijen naar Europa. Er werd handel gevoerd met Batavia (het huidige Jakarta), en met handelsposten in China en Japan. Op haar hoogtepunt bezat de VOC 150 schepen. Er waren toen 50.000 mensen in dienst.1930

In de nasleep van de beurscrash van 1929 besluiten de Verenigde Staten de importtarieven te verdubbelen. Op 3.200 producten wordt een importtaks van 60 procent geheven. De maatregel was bedoeld om de economie te ondersteunen, maar het tegendeel gebeurt. De werkloosheid loopt verder op. In navolging van de VS grijpen ook andere landen naar protectionistische maatregelen. De wereldhandel vertraagt.1944

Tijdens de conferentie in het Amerikaanse Bretton Woods wordt de International Trade Organisation (ITO) opgericht. Doel: regels voor de wereldhandel ontwerpen. De Verenigde Staten boycotten de totstandkoming van de ITO. Het Amerikaanse zakenleven is bang dat een teveel aan regels de handel eerder zou beknotten dan stimuleren. Slechts één element ervan blijft overeind: het General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Het GATT dient als vehikel om in zeven opeenvolgende handelsrondes de wereldhandel beetje bij beetje uit de greep van het protectionisme te bevrijden.1959

Oxfam opent zijn eerste wereldwinkel. Het vormt het begin van de fair trade-beweging. Het besef begint te groeien dat wereldhandel niet alle delen van de wereld ten goede komt.1995

Tijdens de achtste GATT-ronde, de zogenaamde Uruguay-round, wordt de Wereldhandelsorganisatie (WTO) opgericht. De organisatie krijgt als opdracht mee om de onderhandelingen over het verlagen van handelsbarrières in goede banen te leiden, en om bovendien handelsgeschillen tussen WTO-lidstaten te beslechten. Bij de oprichting in 1995 worden er 76 landen lid van de WTO. Sindsdien zijn er nog 74 leden bijgekomen.1999

De eerste WTO-secretaris-generaal, de Italiaan Renato Ruggiero, wordt opgevolgd door de Nieuw-Zeelander Mike Moore, die zijn termijn van zes jaar zal delen met de Thai Supachai Panitchpakdi. Moores eerste conferentie, in Seattle, betekent een keerpunt in de geschiedenis van de WTO. De vergadering van de ministers wordt verstoord door hevige rellen, die bekend zullen komen te staan als de Battle of Seattle. Deze gebeurtenis vormt het startpunt voor de wereldwijde andersglobalistenbeweging. Die stelt ernstige vragen bij de manier waarop de WTO en andere organisaties de globalisering vormgeven.

2001

In januari vindt in het Braziliaanse Porto Alegre het eerste Wereld Sociaal Forum (WSF) plaats. Het is bedoeld als een tegenhanger van het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos, en groeit uit tot een jaarlijkse bijeenkomst van andersglobalisten. Later dat jaar mondt een bijeenkomst van de acht grote industrielanden (G8) in Genua uit in bloedige rellen met andersglobalisten. Daarbij komt de jonge Italiaan Carlo Giuliani om het leven.

Tijdens een WTO-conferentie in Doha wordt een begin gemaakt met de zogenaamde Doha-ontwikkelingsronde. Het doel van deze ronde is vooral aandacht te schenken aan de positie van de ontwikkelingslanden in de wereldhandel. Doel is het afbouwen van marktverstorende exportsubsidies, vooral op het gebied van de landbouw. Vlak na de Doha-conferentie treedt China toe tot de WTO, na vijftien jaar van onderhandelingen.2003

De WTO komt bijeen in het Mexicaanse Cancún met de bedoeling een doorbraak te forceren in de Doha-ronde. Maar een coalitie van ontwikkelingslanden onder leiding van Brazilië, India en China ligt dwars en weigert de voorstellen van de EU en de VS te aanvaarden. De doorbraak blijft uit. De andersglobalistenbeweging juicht de uitkomst toe, omdat de ontwikkelingslanden voor het eerst hebben bewezen een blok te kunnen vormen waarmee rekening gehouden moet worden.