Vlaming geen ruimtelijke anarchist

De Vlaming is geen ruimtelijke anarchist. Het is een mythe dat hij geen regels wil respecteren bij het bouwen of verbouwen en in het wonen.

BRUSSEL - ,,Als er klare en duidelijke regels zijn, die duidelijk en rechtlijnig en consequent worden toegepast, aanvaardt de Vlaming die en aanvaardt hij ook dat die gehandhaafd en afgedwongen worden ...

Niet te missen