Bewakingsperimeter rond Sportpaleis

Om de verkeersoverlast in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis te verminderen, wil de stad een bewakingsperimeter invoeren in enkele omliggende straten. Een bewakingsbedrijf moet de verschillende verkeersstromen (plaatselijk verkeer, stadsverkeer en verkeer dat op een evenement in het Sportpaleis afkomt) scheiden. Politiepersoneel dat nu wordt ingezet voor de verkeersstromen, kan dan in de woonstraten het inkomend parkeerverkeer filteren.

Vorige week besliste het schepencollege al om in de ruime omgeving rond het Sportpaleis een blauwe zone met residentieel parkeren in te voeren. Nu kondigt het college ook ...

Niet te missen