Neen, zo erg is het met het makelaarsberoep in ons land niet gesteld. Maar toch is het kaf nog niet echt van het koren gescheiden.

Dat kan ook moeilijk anders, want het beroep is pas sinds einde 1993 gereglementeerd. En als overgangsmaatregel heeft zowat iedereen die zich voordien al vastgoedmakelaar noemde, de overstap naar een nu erkend beroep kunnen maken.

Niet voor niets proberen organisaties als ERA en Century 21 zich als een kwaliteitslabel in de markt te profileren.

,,Vastgoedmakelaars maken er een potje van'', besloot Test-Aankoop eind oktober vorig jaar aan de hand van een enquête. ,,Hun contracten bevatten bepalingen die wettelijk niet door de beugel kunnen. Ze beschikken vaak niet over essentiële informatie die de kandidaat-koper of -verkoper, huurder of verhuurder nodig heeft.

De waarde van een huis of appartement wordt uit de losse pols bepaald, de kosten liggen al te vaak een stuk hoger dan op het eerste gezicht blijkt, en exclusiviteit wordt al te eng geïnterpreteerd.''

Niet alle kritiek was even gegrond, bleek nadien. Anonieme enquêtes hebben ook hun beperkingen, zeker in een sector waar de identiteit van de klant belangrijk is.

Maar, toeval of niet, de minister van Consumentenzaken, Freya Van den Bossche (SP.A), roerde zich precies één dag na Test-Aankoop.

De minister baseerde zich op een advies van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. Die bestudeerde vorig jaar de contracten van vastgoedmakelaars en stootte op onwettige, of op zijn minst onbillijke, bepalingen.

,,Makelaars moeten zich voortaan houden aan een gedragscode en aan typecontracten'', besloot Van den Bossche.

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars kon zich naar eigen zeggen vinden in een aantal bevindingen van de Commissie, maar volgens het BIV oefent de grote meerderheid van de makelaars zijn beroep correct uit.

Niettemin, geeft het Instituut toe, ,,kan het nuttig zijn de gedragscode aan te vullen of te verduidelijken''.

De Vlaamse vastgoedmakelaars, waarvan er een duizendtal verenigd zijn in CIB Vlaanderen, vinden dan weer dat de zelfregulering in de sector goed werkt.

Algemeen secretaris Jan Jassogne constateerde einde vorig jaar ,,dat Vlaanderen steeds meer opschuift richting meer reglementering en één standaard, zoals Nederland, terwijl in Brussel en Wallonië de makelaars jammer genoeg zo min mogelijk regelgeving willen, à la Frankrijk''.

Uiteindelijk kwam er overleg met de sector en dat mondde uit in een onderzoek van de sector door de ,,Afdeling Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie''. Het onderzoek kwam er op verzoek van Van den Bossche en is nog steeds aan de gang.

Naast de toegepaste handelspraktijken heeft het onderzoek betrekking op de makelaarscontracten, het gebruik van websites en de manier waarop tarieven worden geafficheerd.

(lc)