De federale regering heeft twee nieuwe taksen in petto voor Electrabel. Die moeten jaarlijks ruim 100 miljoen euro opleveren.

Het gaat om een taks op ongebruikte sites van Electrabel die jaarlijks 70 miljoen euro moet opbrengen en een heffing op centrales die elektriciteit opwekken via steenkool of zware stookolie. De regering schat dat een dergelijke heffing dit jaar 20 miljoen euro oplevert en de volgende jaren tussen de 30 en de 40 miljoen euro.

De taks op de ongebruikte sites is niet nieuw. De regering besloot vorig jaar al een speciale belasting in te voeren. Toen luidde het nog dat het een manier was om druk uit te oefenen op de dominante Belgische stroommaker. Er was immers de afspraak gemaakt dat Electrabel een reeks terreinen zou verkopen waarop vroeger centrales hadden gestaan. Zodat concurrenten daarop centrales konden bouwen met een totale capaciteit van 1.500 megawatt.

Electrabel heeft in het voorjaar drie sites ter beschikking gesteld maar de regering gaat er dan ook meer en meer vanuit dat de taks op ongebruikte sites van Electrabel een jaarlijks weerkerende belasting zal worden.

Verder wil de overheid elektriciteitsproductie ontmoedigen die veel broeikasgassen oplevert. Er was al afgesproken dat de steenkoolcentrales belast zouden worden. De regering verhoogt nu de taks en breidt die tegelijk uit tot stookoliecentrales.

Deze heffing moet vanaf volgende jaar tussen de 30 en de 40 miljoen euro opleveren. In de praktijk komt het erop neer op een heffing voor Electrabel. Het is de enige elektriciteitsproducent in ons land die over dergelijke centrales beschikt. Volgens woordvoerster Lut Vandevelde mag de overheid de bevoorradingszekerheid van ons land niet uit het oog verliezen nu het na het sluitingsplan voor de kerncentrales ook de uitbating van steenkoolcentrales ontmoedigt. Electrabel is overigens al in verscheidene van dergelijke centrales gedeeltelijk overgeschakeld op andere brandstoffen zoals olijfpitten en houtresidu's. (

pse)