In sommige gevallen moet je een aangifteformulier invullen voor iemand anders. Niet omdat de buurman geen kaas heeft gegeten van fiscaliteit en jij de klus voor hem klaart in ruil voor een goede fles wijn, maar gewoon omdat de betrokkene geen aangifteformulier mag of kan invullen.

Zo moeten de inkomsten van minderjarigen (jonger dan 18 jaar), als ze boven de belastingvrije som uitkomen, op een afzonderlijk formulier aangegeven worden door een van de ouders of de voogd. Die verplichting geldt enkel voor beroepsinkomsten (vakantiejobs en dergelijke) en voor onderhoudsuitkeringen (gescheiden ouders). Andere roerende of onroerende inkomsten moeten op het aangifteformulier van de ouders worden vermeld. Het jaar waarin het kind achttien wordt, moet het gedeelte inkomsten vóór de verjaardag op het ouderlijk formulier aangegeven worden en het resterende deel op een formulier op naam van het kind zelf.

Daarnaast zijn er de inkomsten van een overledene. Die moeten op zijn of haar naam worden aangegeven door de huwelijkspartner. Voor ongehuwden of weduwen/weduwnaars moeten de erfgenamen dat doen. Ze gebruiken daarvoor een gewoon belastingformulier. De eventuele huwelijkspartner moet dan twee formulieren invullen. Een op naam van de nalatenschap waarin de beroepsinkomsten van de overledene worden aangegeven plus alle andere inkomsten tot op het ogenblik van zijn (haar) overlijden. En een tweede formulier waarop ten eerste de eigen beroepsinkomsten worden ingevuld, ten tweede het eigen deel van de inkomsten uit de huwelijksgemeenschap tot de dag van het overlijden, en ten derde de andere eigen inkomsten voor de rest van het jaar.

Als het formulier ingevuld moet worden door een erfgenaam (de erfgenamen), hebben die in princiep tot vijf maanden na het overlijden de tijd om aangifte te doen. Bij een overlijden tijdens de eerste maanden van het jaar is het best mogelijk dat zij ook nog een formulier moeten invullen voor de inkomsten van het jaar voordien. Zij moeten dan de gewone termijnen respecteren.

Ook als iemand overlijdt nadat het belastingformulier werd toegezonden, maar voor dat het werd ingevuld en teruggezonden, moeten de erfgenamen voor de aangifte zorgen. Zij krijgen vijf maanden tijd.