En wat als je het aangifteformulier wel gekregen hebt maar niet in staat bent het (volledig) in te vullen? Je bent afgelopen jaar naar een nieuwe (of zwaar verbouwde) woning verhuisd en je kent je (nieuw) kadastraal inkomen nog niet. Je verbleef in het buitenland toen het formulier toekwam en je keerde niet terug voor 19 juli.

Je bent (was) zwaar ziek en niet in staat het formulier naar behoren in te vullen. Bij een diefstal zijn je T-fiche, het fiscaal attest van je hypotheeklening, van je schuldsaldoverzekering, van je aftrekbare giften, van je pensioensparen,... verdwenen en je hebt de kopieën nog niet ontvangen...

Schrijf dan een aangetekende brief aan de hoofdcontroleur van de belastingen en vraag hem (haar) om uitstel. Normaal krijg je dat, als de redenen tenminste duidelijk geformuleerd en ernstig genoeg zijn. Normaal moet je dat uitstel aanvragen voor het einde van de normale aangiftetermijn. Maar beter (te) laat dan niet.