BRUSSEL - CD&V wil de gezinnen de komende jaren een demografische bonus toekennen. De partij stelt voor het bedrag dat de overheid nu uitgeeft aan kinderbijslag in de toekomst niet te verminderen, ook al zullen er tegen 2050 een kleine 200.000 kinderen minder zijn. Hetzelfde bedrag verdelen over minder kinderen levert per kind een bonus van 241 euro op.

CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen lanceert het voorstel vandaag op de gezinsdag die zijn partij houdt in Plopsaland. Het initiatief trok zo'n 4.500 geïnteresseerden.

Door de vergrijzing moet de overheid minder uitgeven aan kinderbijslag. De CD&V wil dat het geld dat vrijkomt, ook naar de gezinnen stroomt. ,,Het geld komt aan de kinderen toe'', menen de Vlaamse christen-democraten. Het zijn immers de jonge gezinnen die zullen moeten betalen voor de vergrijzing. Zij zullen langer moeten werken om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. ,,Het is dan ook maar logisch dat zij ook de financiële voordelen van de andere kant van de vergrijzing, namelijk de ontgroening, op zak kunnen steken'', is de redenering.

CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen stelt daarom voor om de uitgaven voor de kinderbijslagen te bevriezen, ook al zouden er in 2050 naar schatting 192.000 kinderen minder zijn dan nu. Het bedrag dat nu wordt uitgegeven aan de kinderbijslagen - voor 2005 gaat het om 4,69 miljard euro - zal voor de gezinnen dan stelselmatig meer opleveren: tot 2050 per kind 5,35 euro per jaar meer of in totaal 241 euro.