BRUSSEL - Niet alleen de sociale zekerheid van de zelfstandigen en die van de lokale besturen, maar ook die van de werknemers duikt in het rood. De inkomsten stijgen wel, maar minder dan de uitgaven in één deeltak: de gezondheidszorg.

Voor 2005 voorzag de RSZ aanvankelijk een overschot van 123 miljoen euro. Afgelopen week raakte bekend dat er een tekort zal zijn van 200 à 300 miljoen euro. Voor 2006 verwacht de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in zijn langetermijnplanning een gat van 240 miljoen, in 2007 een van 725 miljoen; in 2008 1,7 miljard. De inkomsten stijgen nochtans met 2 procent per jaar. Dat brengt voor de periode 2005-2008 zo'n 2,1 miljard euro extra op. Maar die wordt volledig opgegeten door de stijging van de gezondheidsuitgaven die van de regering 4,5 procent mag bedragen: 2,3 miljard euro in 2005-2008. Vorig jaar bedroeg de feitelijke stijging 9 procent. Vice-premier JohanVande Lanotte bepleit een beheersing van de uitgaven en banengroei om de inkomsten te doen stijgen. De vakbonden bepleiten een nieuwe belasting: een Algemene Sociale Bijdrage (ASB). De werkgevers bepleiten besparingen in de ziekteverzekering. De Hoge Raad voor Financiën en haar vergrijzingscommissie doen dat ook. Die vinden dat de stijging van de gezondheidsuitgaven maar 2,8 procent mag bedragen, komende decennia. Dat vindt ook de Oeso. Als maatregelen beveelt die aan: de huisarts centraal stellen, een centraal elektronisch medisch dossier invoeren, duidelijke richtlijnen (,,guidelines'') geven over de ,,goede medische praktijk'', en een verhoging van het aandeel van de generieke geneesmiddelen.

(g.teg.)