De economische vooruitzichten van de industrielanden zijn verbeterd, maar niet overal evenveel.

De voorspellende indicatoren van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) wijzen op een verbetering van het economisch klimaat, de achtste maand op rij al. De enige uitzondering is Italië, maar dat maakt van de overige 29 lidstaten nog geen homogene groep.

De Verenigde Staten presteren niet alleen sterker dan de anderen, ze kunnen zich ook koesteren in de beste vooruitzichten. De voorspellende Oeso-index is in december met een vol punt gestegen. Op de tweede plaats volgt Japan met 0,5 en pas op de derde komt de eurozone met 0,3 punt.

De verbetering blijkt ook uit de index die de evolutie van de voorbije zes maanden meet en peilt naar trendbreuken. Met een verbetering van 4,3 procent doen de VS beter dan het Oeso-gemiddelde van 3,9 procent. Maar de beste prestatie was weggelegd voor Duitsland met 6 procent, gevolgd door Frankrijk met 4,4 procent.

De Franse economie zette gisteren nochtans een slechte prestatie neer. De groei tijdens het laatste kwartaal blijkt verzwakt tot nauwelijks 0,2 procent, tegen 0,7 procent tijdens de drie maanden voordien. Voor het hele afgelopen jaar komt de Franse groei uit op 1,4 procent. Dat is minder dan de 1,5 tot 2 procent die de regering verwachtte.

Hoewel ze voor het laatste kwartaal gemiddeld een groei van 0,4 procent voorspeld hadden, zeggen economen dat ze niet verwonderd zijn door de mindere prestatie. Het derde kwartaal was een positieve uitzondering, luidt het.

Ook de rellen in de Parijse voorsteden, in november vorig jaar, kunnen de groei met enkele weken vertraging gefnuikt hebben. In december daalde de industriële productie met 0,3 procent, terwijl in november een onverwacht sterke toename met 3,1 procent werd opgetekend.

Tegelijk verminderde werkloosheid in december tot 9,2 procent van de actieve bevolking. Maar dat is volgens economen vooral een demografisch fenomeen. Om de werkloosheid te doen dalen is een groei nodig van meer dan 2 procent op jaarbasis.

In de hele eurozone kwam de werkloosheid in december uit op gemiddeld 8,4 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan in november, maar 0,4 punt minder dan een jaar geleden. Duitsland zette de zwakste prestatie neer, met een stijging van 0,9 procent tot 9,5 procent tijdens het laatste kwartaal en een daling van 0,1 punt voor het hele jaar.

De eurozone doet duidelijk slechter dan de hele Oeso. In alle lidstaten samen zat afgelopen jaar gemiddeld 6,4 procent van de beroepsbevolking zonder baan. Met respectievelijk 4,9 en 4,4 procent deden de VS en Japan merkelijk beter.

(lc)