BRUSSEL - Uitgeversbedrijf Tijd houdt morgen een raad van bestuur en een ondernemingsraad. Op de agenda staat een herstructureringsplan dat gekoppeld wordt aan een sociaal plan. Ook de aanstelling van een zakenbank is aan de orde.

DE onmiddellijke aanleiding voor het besparingsplan bij De Tijd is de maatregel van staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne (VLD), om de publicatieplicht voor bedrijven terug te schroeven. De Tijd , die met rentabiliteitsproblemen kampt, loopt daardoor naar schatting 3 miljoen euro omzet mis.

In het parlement werd gisteren een amendement ingediend om de maatregel met een half jaar uit te stellen. Dat zou de kranten de tijd geven zich aan te passen en zo de sociale gevolgen verzachten. De VLD wilde daar echter niet van weten.

De raad van bestuur van de uitgever mandateerde het management van De Tijd , rond algemeen directeur Hans Maertens, om een herstructureringsplan op te stellen. Maertens stelt dat plan morgenochtend aan zijn bestuurders voor. Ook de ondernemingsraad wordt later op de dag ingelicht.

Over de sociale impact van de maatregel doen tegenstrijdige geruchten de ronde. De wet-Renault, die geldt als een bedrijf bijvoorbeeld 10% of meer van zijn personeel wil ontslaan, is niet van toepassing. Het plan blijft onder die drempel. Bij de uitgever werken bijna 280 personen, waarvan iets meer dan 200 bij het moederbedrijf.

De afgelopen weken is al met de sociale delegatie gesproken over het sociaal plan. Waarnemers merken op dat het sociaal imago van de werkgeversfederatie Voka (rond het VEV) zou lijden onder een te brutale ingreep. Naast het sociale luik is er ook een strategisch luik. De uitgever staat op het punt een zakenbank aan te duiden die de strategische opties moet uittekenen. Een viertal zakenbanken (ING, Fortis, Petercam en KBC Securities) zouden gecontacteerd zijn. Sommigen zien KBC en Petercam als de kanshebbers.

Binnenlandse uitgevers als Concentra, De Persgroep (in combinatie met Rossel) en Vum Media (uitgever dan onder meer De Standaard ) hebben interesse in de uitgever. Sommigen verwachten dat er ook over de grens gekeken zal worden, bijvoorbeeld richting Pearson ( Financial Times, Les Echos ). Waarnemers zeggen dat binnen de aandeelhoudersstructuur het VEV, Almanij en Gevaert onderlinge afspraken hebben gemaakt.

(pdd)