Achmed de ambtenaar

IN de loop van de twintigste eeuw werden in de West-Europese natiestaten de regels voor een liberale, constitutionele welvaartsstaat vastgelegd. Men ging er toen van uit dat de burgers van een staat idealiter samen een natie vormden. Daarom ook werd de bureaucratie van de natiestaten ,,gehomogeniseerd'': de toegang ervan werd beperkt tot leden van de natiestaat.

Migratieprocessen van de naoorlogse jaren en de multiculturalisering die daar het gevolg is van geworden, dwingen ons dit principe in vraag te stellen. Een bureaucratie kan immers niet functioneren als ...

Niet te missen