Het overnamebod van Suez op Electrabel begint vandaag. Kleine aandeelhouders en de socialistische vakbond plaatsen tegelijk kritische kanttekeningen.

Enkele kleine aandeelhouders onder leiding van Erik Geenen en de socialistische vakbond ABVV gaan zich vandaag mengen in het debat over Electrabel. Ze hebben allebei een persbriefing gepland. Van Erik Geenen is al geweten dat hij het huidige ruilbod van de Franse nutsgroep Suez veel te laag vindt omdat geen rekening wordt gehouden met de verderzetting van de elektriciteitsproductie in de kerncentrales na 2015.

De socialistische vakbond van haar kant kijkt al jaren met lede ogen toe hoe Electrabel erin slaagt om de rendabiliteit van zijn Belgische activiteiten op een hoog peil te houden. Vorige week wees Henri Bernard, die tot 2000 een belangrijke rol vervulde in de gereguleerde Belgische elektriciteitssector, erop dat een deel van die winst eigenlijk voortkomt uit de snelle afschrijving van centrales en het hoogspanningsnet in de jaren tachtig en negentig van vorige eeuw. Afschrijvingen die toen volledig in de elektriciteitstarieven werden verrekend.

De Electrabel-beleggers moeten voor 7 november beslissen of ze hun aandelen van het Belgische elektriciteitsbedrijf verkopen aan de Franse nutsgroep Suez. Voor elk aandeel krijgen ze 323,56 euro in contanten plus vier Suez-aandelen.

Een grote aandeelhouder heeft al gedeeltelijk kleur bekend. De Vlaamse gemeenten die aandeelhouder zijn van Electrabel accepteren het bod van Suez. Samen met de Waalse en de Brusselse gemeenten hebben ze een belang van 4,65 procent in Electrabel.

(pse)

www.suez.com