Jongeren en ouderen goedkoper voor bedrijven

Om een hogere activiteitsgraad te bereiken, volstaat het niet om de brugpensioenleeftijd op te trekken. Een nieuwe lastenverlaging op arbeid moet de bedrijven ertoe aanzetten meer werkgelegenheid te creëren.

In totaal zou het gaan om een budget van 960 miljoen euro aan lastenverlagingen, maar dat bedrag lag gisteravond nog niet vast. Daarvoor was het wachten op de uitkomst van het nachtelijke begrotingsoverleg ...

Niet te missen