NMBS onderweg  naar nieuwe huisstijl
De NMBS wil in alle stations een eenvormige huisstijl, maar heeft nog heel wat werk voor de boeg.

'W IE nu een station binnenkomt, ziet een wildgroei aan borden, affiches en informatiezuilen'', zegt Leo Pardon, de verantwoordelijke voor het reizigersverkeer bij de spoorwegoperator NMBS. ,,De reiziger krijgt een zeer heterogeen beeld. Wij willen hem een uniforme reisbeleving bezorgen.'' Daarom schreef de NMBS een paar jaar geleden een designwedstrijd uit. Het winnende ontwerp van Stefan Schöming is uitgevoerd in het onlangs vernieuwde station van Sint-Niklaas.

De overheersende kleuren zijn wit en blauw. Door de onthaalzuilen, de ticketmachines enzovoort loopt ook een oranje lijn. ,,Dat is de persoonslijn'', zegt Schöming uit. ,,De lijn bevindt zich op 1,75 meter hoogte. Alles boven de lijn moet van veraf te lezen zijn. Wat eronder staat, lees je van dichtbij.'' Om de stations al van ver zichtbaar te maken is het de bedoeling om op een lange stok die boven alle huizen uitsteekt, het NMBS-logo te spiezen, de zogenaamde zeppelin. Aan het B-logo van de NMBS verandert niets. Dat logo, ontworpen door Henry Van de Velde in 1926, oogt nog altijd zeer eigentijds, vindt Schöming. ,,Het past ook perfect in de nieuwe huisstijl.''

Maar het zal nog geruime tijd duren vooraleer die nieuwe huisstijl in alle stations te bewonderen zal zijn. Het station van Sint-Niklaas is slechts een proefproject. In april wordt ook de signalisatie in het station van Ottignies in een nieuw kleedje gestoken en nadien moeten de projecten nog geëvalueerd worden.

Trouwens, ook in Sint-Niklaas is de huisstijl nog lang niet eenvormig toegepast. Vooraleer je in het vernieuwde station van Sint-Niklaas komt, moet je eerst nog de compleet verouderde perrons en stationstunnel, inclusief defecte roltrap, trotseren. Van de vernieuwde signalisatie is daar niets te merken. Er is bijvoorbeeld nog geen ontwerp voor de borden die op de perrons staan om aan te geven in welke gemeente de trein zich nu bevindt.

Dat heeft alles de maken met de gespleten persoonlijkheid van de NMBS-groep. De signalisatie in het station is de bevoegdheid van de spoorwegoperator NMBS, terwijl de perrons en tunnels tot de bevoegdheid van de infrastructuurbeheerder Infrabel horen. Dan is er nog de NMBS-Holding die vooral de verantwoordelijkheid draagt voor de grootste stations. ,,De huisstijl wordt gedragen door de drie vennootschappen uit de groep'', verzekert Pardon.

Maar de strijd tussen de drie spoorwegvennootschappen over de precieze verantwoordelijkheden en budgetten is nog niet beslecht. Maar ook externe partijen maken het de NMBS niet gemakkelijk om een eenvormige stijl toe te passen. Zo weigerde de stad Sint-Niklaas om de zogenaamde zeppelin aan de voorkant van het station in te planten. Dat paste niet in het beeld dat de architect van dat station had. Het zal ook niet altijd even eenvoudig zijn om in beschermde monumenten zoals het station Antwerpen -Centraal of Brussel-Centraal de huisstijl in te planten.

,,De ontwerpen zijn modulair zodat ze gemakkelijk in verschillende types stations toegepast kunnen worden'', zegt Pardon. ,,Bovendien hoeven niet in alle stations alle elementen aanwezig te zijn.''