Vlaams Belang gaat filibusteren tegen verkiesbaarheid militairen

Vlaams Belang is woest: militairen kunnen zich mogelijk geen kandidaat stellen op hun kieslijsten.

Hilde Vautmans: ,,Vlaams Belang moet maar niet in overtreding zijn.''
Hilde Vautmans: ,,Vlaams Belang moet maar niet in overtreding zijn.'' © Photo News
De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zouden een primeur opleveren: voor het eerst zouden militairen zich in Vlaanderen kandidaat kunnen stellen. Militairen die gekozen worden tot gemeenteraadslid, zouden in dienst kunnen blijven. Wie burgemeester of schepen wordt, zou politiek verlof moeten nemen. Meteen zouden militairen meer politieke rechten krijgen dan politiemensen en magistraten, die zelfs niet openlijk over hun partijlidmaatschap mogen communiceren.Het ...