De stijgende trend van het aantal vacatures dat de Vlaamse arbeidsdienst VDAB maandelijks ontvangt, heeft zich in augustus doorgezet. De VDAB ontving vorige maand 21.333 vacatures, of 30 procent meer dan vorig jaar. Over de eerste acht maanden van 2010 liggen de cijfers (gecumuleerd) 15 procent hoger dan vorig jaar. 'De trend blijft positief. Dat bevestigt dat het dieptepunt van de economische conjunctuur achter de rug lijkt', aldus de VDAB.

Eind augustus stonden er 43.110 vacatures open, of 19,5 procent meer dan in augustus vorig jaar.