LUIK - Gerechtelijke onderzoekers uit Luik hebben een huiszoeking uitgevoerd in de woning van een journalist van de groep Sud Presse. Ze waren er op zoek naar een notaboekje waarop de journalist zich zou gebaseerd hebben voor een artikel over de ongelijke behandelingen in de gevangenis van Lantin. In een persmededeling geeft de hoofdredactie van Sud Presse haar verontwaardiging te kennen over deze ,,schending van het bronnengeheim''.

De journalist, Xavier Lambert, schreef op 22 april een artikel over de ongelijke behandelingen en sancties die de gevangenen in Lantin krijgen. Hij baseerde zich daarvoor op een notaboekje dat de cipiers tijdens het wisselen van de wacht doorgaven en waarin enkele instructies werden opgeschreven. In het artikel werden enkele uittreksels van dat notaboekje gepubliceerd.

Het notaboekje verdween tijdens de staking in de gevangenis. Gevangenisdirecteur Francis Dejon diende een klacht in wegens diefstal; tegen de journalist, die kopieën in zijn bezit had, werd een klacht ingediend wegens heling.

Er werd een gerechtelijk onderzoek geopend en de onderzoeksrechter van Luik gaf een bevel tot huiszoeking. Gisterochtend werd de woning van de journalist in Binche doorzocht in de hoop er het verdwenen notaboekje aan te treffen. Maar de onderzoekers moesten met lege handen huiswaarts keren.

In een mededeling uit de hoofdredactie van Sud Presse haar verontwaardiging over deze nieuwe schending van het journalistiek bronnengeheim. Zij herinnert aan de wet die in maart 2005 werd gestemd, die begin mei in werking trad en die de bronnen van journalisten beschermt. In die wet staat duidelijk dat onderzoeksdaden, zoals huiszoekingen en inbeslagnames, geen betrekking mogen hebben op gegevens van informatiebronnen tenzij er sprake is van een ernstige bedreiging van de fysieke integriteit van personen.