BRUSSEL - In een opgemerkte tussenkomst in het Europees Parlement heeft Jean-Luc Dehaene (CD&V) het taboe rond de dubbele meerderheid doorbroken. Volgens dat systeem kan een beslissing worden goedgekeurd door de helft van het aantal lidstaten voor zover die 60 procent van de bevolking in de hele Unie vertegenwoordigen.
,,Indien nodig ben ik in een eerste fase bereid de stemafspraken van Nice te behouden. In ruil verwacht ik echter dat het voorstel van het Italiaans voorzitterschap over de terreinen waarop met gekwalificeerde meerderheid wordt beslist, verdwijnt en dat de voorstellen van de Conventie behouden blijven'', zei Dehaene. Hij voegde er wel aan toe dat hij besefte dat dit een ,,riskant standpunt'' is.

Dehaene ging vandaag in debat met de andere vice-voorzitter van de Conventie, Giuliano Amato, en met de leden van de grondwettelijke commissie van het Europees parlement. Van de socialist Amato kreeg Dehaene alleszins geen steun. De voormalige Italiaanse premier verdedigde daarentegen het compromisvoorstel dat premier Guy Verhofstadt onlangs lanceerde: een bevolkingsdrempel die hoger ligt dan de normale 60 procent voor geladen dossiers, zoals de financiële meerjarenplanning.

Dehaene, die bij de Europese verkiezingen allicht lijsttrekker van het kartel CD&V en NVA wordt, is de eerste Belgische toppoliticus die niet langer een breekpunt maakt van de dubbele meerderheid. Uitgerekend op dit punt flopte in december de top van Brussel. Spanje en Polen wilden niet afwijken van de afspraken van het verdrag van Nice, terwijl de 23 anderen niet over het principe en de concrete invulling wilden onderhandelen. Voor de Franse en de Duitse regering kon over het principe van de dubbele meerderheid niet gepraat worden. Hooguit kon er over de modaliteiten onderhandeld worden. Ook de Belgische regering nam een gelijkaardig standpunt in.

De voormalige Belgische premier is de eerste Belgische toppoliticus en Europese federalist die overstag gaat en bereid is de stemverdeling van Nice te behouden. ,,We moeten erover waken dat we ons niet van gevecht vergissen'', zei Dehaene in het Europees parlement. ,,Er kan immers gevreesd worden dat alle politieke energie de volgende maanden naar het meningsverschil over de dubbele meerderheid zal gaan en dat we dan de amendementen van de Italianen moeten slikken.'' Dehaene vindt dat bijzonder gevaarlijk, want diverse Italiaanse amendementen betekenen een achteruitgang tegenover de voorstellen van de Conventie. Dehaene verwees hier zeer nadrukkelijk naar de beleidsterreinen waar met gekwalificeerde meerderheid kan gestemd worden, alsook naar de fameuze passerelles die uitzicht geven op een verdere afbouw van de unanimiteit. De Italianen willen die opdoeken.