BRUSSEL - Bij de NMBS zullen tegen eind 2005 mogelijk zo'n 1.000 werknemers op een natuurlijke manier moeten afvloeien. Dat vernam het persagentschap Belga vandaag. Dat cijfer ligt een stuk lager dan verwacht en wordt morgen besproken door de NMBS en de vakbonden. Die hopen het sociale overleg morgen af te ronden.

Die 1.000 natuurlijke afvloeiingen, waarbij verschillende regelingen worden uitgewerkt voor laag geschoold en hoog opgeleid personeel, maken deel uit van een eerste fase. Die eerste fase loopt tot 2005, al volgt er ook in 2004 al een evaluatie. Enkele maanden geleden had spoorbaas Karel Vinck nog het cijfer van 4.500 afvloeiingen (tegen eind 2005) genoemd. Voor de spoorbonden lag dat cijfer veel te hoog.

Belangrijk bij de bespreking van de geplande herstructurering is natuurlijk ook de manier waarop de maatschappij de reconversiemaatregelen voor het personeel wil invullen.

Naast een mogelijk akkoord over het herstructureringsplan van de maatschappij zal morgen ook duidelijkheid moeten komen over de geplande opsplitsing van de maatschappij in een infrastructuurbeheerder en een exploitant. Die splitsing werd, op vraag van Europa, opgedragen door de federale overheid. De onduidelijkheid over die opsplitsing legde het sociaal overleg tussen directie en bonden enkele weken stil omdat de bonden meer garanties vroegen over het sociaal statuut van het personeel.