MACHELEN - Het Centrum voor Onderzoek in Dierengeneeskunde en Agrochemie (CODA) moet zijn illegale activiteiten in Machelen tegen vrijdag stopzetten. Anders laat burgemeester Jean-Pierre De Groef (SP.A) het centrum verzegelen. In het centrum gebeuren dierproeven waarbij ziekmakende stoffen en virussen gebruikt worden. Het centrum heeft wel een milieuvergunning, maar bezit niet de specifieke vergunning voor biotechnologische activiteiten op deze locatie.

Dat is maandag overeengekomen tijdens overleg tussen burgemeester De Groef en de directeur van CODA. Bij het gesprek waren ook inspecteurs van het Vlaams Gewest die de illegale activiteiten aan het licht brachten aanwezig. ,,Tegen vrijdag moeten de zes varkens die ingespoten zijn met het pestvirus weg. Niet-besmette dieren mogen wel blijven'', zei de burgemeester na het overleg. ,,De directeur gaat daarmee akkoord. Vrijdag zal tijdens een nieuwe inspectie worden nagegaan of hij woord heeft gehouden", aldus De Groef.

Vooraleer CODA een vergunning krijgt voor het uitvoeren van deze biotechnologische proeven, zal het bedrijf in zijn pand in Machelen een hele resem werken moeten uitvoeren. ,,Zo moet bijvoorbeeld de vloer ondoordringbaar worden gemaakt om te voorkomen dat water in de grond kan doordringen. De filters moeten vernieuwd worden, de ramen hersteld...", aldus De Groef.

De bal ging aan het rollen toen inspecteurs van de Vlaamse Gemeenschap in een verslag waarschuwden dat de gebrekkige infrastructuur van het labo een ,,ernstig en dreigend gevaar'' inhield voor de volksgezondheid, en dat dit kon leiden tot een ,,economische ramp in de landbouwsector''. Het centrum had volgens de dienst onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de gebruikte ziekteverwekkende bacteriën mogelijk buiten het centrum zouden terechtkomen.