BRUSSEL - ,,De brug maken'' is een typisch Belgische uitdrukking. In Nederland wordt ze nauwelijks gebruikt. Niet zozeer omdat daar minder vaak de brug gemaakt wordt, maar wel omdat de invloed van het Frans minder groot is. In het Frans zegt men ,,faire le pont'', en zoals gebruikelijk hebben de Vlamingen de uitdrukking klakkeloos vertaald. Vandaar dat de uitdrukking in de dikke Van Dale het toevoegsel ,,in Belg., Gall'' meekrijgt. Het standaardwerk suggereert als alternatief ,,een brugdag nemen''.

Maar is een gallicisme per se fout Nederlands? De Nederlandse Taalunie concludeert op zijn advieswebsite Taalunieversum dat ,,de brug maken'' in elk geval geen algemeen Nederlands is, omdat de uitdrukking alleen in België wordt gebruikt. Er wordt aan toegevoegd dat de uitdrukking ,,door sommigen'' wordt afgekeurd omdat het een letterlijke vertaling uit het Frans is. ,,Een brugdag nemen'' zou dan het correcte alternatief zijn. Maar Ludo Permentier, taalredacteur bij De Standaard en Van Dale Lexicografie , heeft geen bezwaar tegen de uitdrukking. Dat het om een letterlijke vertaling uit het Frans gaat, wil nog niet zeggen dat het fout Nederlands is, zegt hij. Hij pleit ervoor in een volgende editie van de Van Dale de vermelding ,,gallicisme'' te laten vallen.

(rmg)