DE KOFFIEHOEK. De collega's maken de brug (niet)
Foto: © An Nelissen
BRUSSEL - Grote kans dat u het gisteren ook gedaan heeft: de brug maken. Naar schatting een derde van de werknemers is thuisgebleven. Wij niet, zoals u aan deze krant kunt zien. Hoe gaan bedrijven en instellingen om met zo'n dag waarop officieel gewoon gewerkt moet worden, maar de economische activiteit toch een stuk lager ligt?

Jeroen Langerock, woordvoerder Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO):

,,Wij hebben hier de regeling dat we op een dag vóór een feestdag om 12.30 uur stoppen. Maar vorige week vrijdag, toen 1 mei eraan kwam, hebben we geen gebruik gemaakt van dat recht zodat we nu een hele dag vrij hebben kunnen nemen. Het nemen van brugdagen zorgt over het algemeen niet voor grote problemen in de Belgische bedrijven. De wet is duidelijk: om collectieve vakantie toe te passen, moet je als bedrijf vóór 15 december een lijst van brugdagen voor het volgende jaar meedelen aan het personeel. De lijst wordt samengesteld op paritair niveau, dus in samenspraak met de vakbonden. In sommige sectoren wordt de lijst op sectorniveau samengesteld. Dat gebeurt in de bouw en de banken. Voor sommige bedrijven heeft een brugdag een voordeel. Ze kunnen beter de productie voor vier dagen ineens stilleggen, dan eerst voor één dag en daarna opnieuw voor twee dagen''.Jochem Goovaerts, woordvoerder NMBS:

,,Voor het administratief personeel, zoals de communicatiedienst, is er een collectieve brugdag. De treinbestuurders en -begeleiders moeten natuurlijk wel werken, al is er wel een aangepaste dienstregeling. Een aantal piekuurtreinen rijdt niet, omdat het reizigersaanbod traditioneel op zo'n dag een stuk lager ligt. We verwerken op dergelijke dagen 60 tot 65 procent van het normale aantal reizigers. Natuurlijk zijn er ook bij het treinpersoneel veel personeelsleden die de brug willen maken. Op die vragen kunnen we niet altijd ingaan. De dienstregeling moet immers gegarandeerd worden. Het is soms een beetje schipperen. Bij het toekennen van vrije dagen wordt onder meer gekeken naar wie er de vorige keer heeft gekregen, om te vermijden dat het altijd dezelfden zijn die vakantie krijgen.''Dirk Dupont, zaakvoerder Dupont keukenmateriaal:

,,Onze mensen kunnen de brug niet maken. Omdat een deel van het team op bedrijfsbezoek is naar onze leverancier in Italië, moet het administratief personeel zelfs bijspringen in de winkel. ( Richt zich tot zijn medewerkster ). Annie, heb jij er problemen mee dat je geen rustdag kunt nemen? Nee hoor, niemand heeft daar moeite mee. Het is een kwestie van goede afspraken maken. Wij regelen de vrije dagen normaal een week op voorhand, en voor speciale situaties zoals nu zelfs een maand op voorhand. Gelukkig hebben we zeer flexibele medewerkers. Iedereen weet dat ze zonder problemen vrijaf kunnen nemen als het wat kalmer is.''Luc Van Havere, human resources management Vlaamse Gemeenschap:

,,Als gevolg van een aanpassing van ons personeelsstatuut kennen we in de Vlaamse administratie geen collectieve brugdagen meer. In plaats daarvan is er collectieve vakantie in de periode tussen kerst en nieuwjaar. Dat neemt natuurlijk niet weg dat mensen op een brugdag individueel een vrije dag kunnen opnemen. Sommigen doen dat inderdaad, maar er zijn er ook die hun vakantiedagen liever in de zomer opnemen. Het is aan de leidinggevenden om ervoor te zorgen dat er voldoende personeel is om de permanentie te verzekeren. Voor interne diensten ligt dat natuurlijk anders dan bij diensten die veel contact hebben met de buitenwereld. De loketfuncties moeten verzekerd blijven''.

Kaat Baertsoen, zaakvoerster plantenbedrijf ZaP International Trade

,,Wij werken vrijdag gewoon door. Sterker nog: ikzelf heb ook donderdag gewerkt. Wij doen veel zaken in Groot-Brittannië, en daar is Hemelvaart geen feestdag. Slechts één van onze zeven personeelsleden heeft gevraagd om de brug te mogen maken. In overleg met de andere personeelsleden moet dat lukken. Onze mensen weten dat het nu niet het moment is om vrijaf te vragen. We zitten ook nog eens vlak voor moederdag, wat voor ons ook een drukke tijd is. We moeten het ijzer smeden als het heet is, en ons personeel houdt daar rekening mee.''Stef Leunens, woordvoerder KBC:

,,Op brugdagen zijn alle banken dicht. Niet alleen de kantoren, ook alle centrale diensten. Dat is het gevolg van een overeenkomst die voor de hele sector is gesloten. De feestdagen die in het weekend vallen, worden op de brugdagen gecompenseerd. Het gaat om een viertal dagen per jaar. Op sommige afdelingen is er wel een permanentie, bijvoorbeeld in de marktzaal en op de afdeling buitenlands betalingsverkeer. Maar dan praat ik over een paar honderd personeelsleden op een totaal van vijftienduizend. Zij kunnen op een andere dag vrij nemen.''Michel Adriaens, zaakvoerder Bulvano kantoorinrichting:

,,Wij sluiten op deze dag de deuren. Op die manier geven we onze tien personeelsleden de kans de brug te maken. Tegelijk is het voor het bedrijf een minder belangrijke dag. Je merkt op zo'n dag duidelijk dat alles op een wat lager pitje draait. Er komen minder telefoons binnen, er is minder contact met de klanten. Daar kun je dan als bedrijf maar beter op inspelen. We werken veel samen met architectenbureaus, die eveneens vrijaf nemen omdat de bouw stilligt. We merken wel dat er nu vaker de brug gemaakt wordt dan vroeger. Dat heeft ook te maken met de scholen, die een hele week vakantie hebben.''Frank De Graeve, woordvoerder Microsoft België:

,,Ik denk dat iets meer dan de helft van onze mensen thuisblijft. Dat kan ook makkelijk in een bedrijf als het onze. Wij hebben geen productie. Veel mensen hebben zelfs de hele week vrijaf genomen. Bij ons bestaan daarvoor geen speciale regels. Onze filosofie is dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat onze werkzaamheden geschaad worden. Maar met goede afspraken hoeft dat ook niet. Veel zaken die al gepland waren, zijn gewoon naar een andere datum verschoven. En de mensen die vrijdag thuisgebleven zijn, hebben er geen probleem mee als ze in het geval van een probleemsituatie van thuis uit een paar uurtjes moeten werken.''De Koffiehoek is een wekelijkse rubriek over wat werknemers zoal bezighoudt.