BRUSSEL - Er is een nieuwe speler in het Vlaams landschap van zelfstandigenorganisaties: Orizon, of Onafhankelijke Raad voor het Individueel en Zelfstandig Ondernemen. Orizon profileert zich als een niet zuilgebonden en pluriforme zelfstandigenorganisatie. De kleine zelfstandigen zijn de voornaamste doelgroep. Orizon wil vooral met concrete initiatieven uitpakken.

Orizon is ontstaan binnen een andere zelfstandigenorganisatie: Febezo. Omdat het binnen Febezo niet mogelijk was een ,,Vlaams pluralistisch verhaal'' uit te bouwen, werd een nieuwe organisatie opgericht. Orizon is wel aangesloten bij Febezo, maar heeft er volgens de oprichters in feite niets mee te maken.

De oprichters klagen de versplintering aan bij de zelfstandigenorganisaties en zien een nood aan politiek grensoverschrijdende initiatieven. Ze willen zich concentreren op de essentiële zaken, namelijk hoe een zelfstandige kan overleven. Ze willen ook los van politieke banden en pluriform zijn. Voornaamste doelgroep zijn de kleine zelfstandigen, die geen tijd hebben om voor zichzelf op te komen.

Voormalig minister van Economie Jaak Gabriëls, voorzitter van de raad van advies van de nieuwe organisatie, wijst er op dat steeds minder jongeren ondernemer willen worden. Vier jaar geleden wou 48 procent van de 18-jarigen zelfstandig worden, nu nog 4 procent. Hij ziet hier een taak weggelegd voor Orizon.

Orizon wil de leemten invullen die andere zelfstandigenorganisaties laten en met concrete initiatieven uitpakken, gebaseerd op problemen die zelfstandigen aanbrengen. Een eerste project is 'eurozon', waarbij aan zelfstandigen een dienst zal worden aangeboden om te kijken of geen subsidies worden misgelopen. Er zal ook worden gewerkt rond armoedebestrijding.