Pinochet versus de arme drommel

Natuurlijk zijn de kerkelijke verantwoordelijken die aan de Italiaan Piergiorgio Welby in Rome een kerkelijke begrafenis hebben geweigerd niet dezelfde mensen als zij die een week eerder in Chili geen bezwaar hebben gemaakt tegen een kerkelijk afscheid voor Pinochet. En in principe zou je nog kunnen zeggen dat de kerk moeilijk anders kan doen dan ofwel haar ethische standpunten loslaten, ofwel er consequent aan vasthouden en dan ook consequent handelen tegenover wie die openlijk negeert. Maar als je die lijn doortrekt, zou je aan heel veel mensen - waarschijnlijk aan ons allemaal - een kerkelijke begrafenis moeten weigeren.

rtr
Ik dacht echter niet dat een kerkelijke uitvaart bedoeld was als een bevestiging van de heiligheid van de betrokkene. Als men alleen die overledenen kerkelijk mag begraven die in alle opzichten een voorbeeldig ...