Slecht overheids-management bedreigt onze welvaart

Ons land staat er niet meer

Dat de minister van Ambtenarenzaken, Marie Arena (PS), de Copernicushervorming van de vorige regering opzij schoof, is voor Erik Henderickx en Ria Janvier onbegrijpelijk. Ze weerleggen vijf stellingen die aan de basis van Arena's verzet liggen.

Doordat Marie Arena de hervormingen van de overheidsadmnistratie terugschroeft, loopt België achter op de andere Europese landen.
Doordat Marie Arena de hervormingen van de overheidsadmnistratie terugschroeft, loopt België achter op de andere Europese landen. © Michiel Hendryckx
DE eerste regering-Verhofstadt merkte terecht op dat België aan een inhaalbeweging toe was om de federale overheid performanter te maken. In vergelijking met diverse Oeso-landen was en blijft die vaststelling ...

Niet te missen