BRUSSEL - De Vlaamse minister van Economie, Patricia Ceysens, heeft een telefoonlijn geopend bij de overheidsadministratie waar klachten kunnen worden doorgegeven over ,,laakbare praktijken'' bij het opleidingsbedrijf U-Man, uit Mechelen. Ceysens speelt naar eigen zeggen in op een ,,vraag naar informatie en hulp bij verontruste familieleden en medewerkers van bedrijfsleiders die een managementcursus hebben gevolgd bij U-Man.

Klachten van cursisten tegen U-Man zijn er eigenlijk niet, moet minister Ceysens toegeven. Voorlopig wordt de vergunning voor het opleidingsbedrijf dan ook niet ingetrokken. Volgens Ceysens is het bedrijf formeel-juridisch met alle vergunningscriteria in orde.

Vanwaar dan de heisa? ,,We horen toenemende bezorgdheid uit de entourage van de managers die bij U-Man zijn geweest voor een ondernemersopleiding. Er bestaan nogal wat vermoedens van manipulatie van de bedrijfsleiders door de trainers van U-Man. Het gaat om zowat 800 bedrijven.''

,,Het bedrijf wordt gelinkt aan de Scientology-beweging. Op de bedrijfswebsite wordt er trouwens geen geheim van gemaakt dat de toegepaste managementrecepten over leiderschap en teambuilding afkomstig zijn van Ron Hubbard, de stichter van Scientology. Dergelijke link is voor de Vlaamse overheid, die via de opleidingscheques U-man onrechtstreeks financiert, niet evident.''

Ceysens wil het dossier onderzoeken, en opent een klachtenlijn om informatie te verzamelen. Alle betrokkenen kunnen er terecht. ,,Tegen eind april wil ik meer klaarheid hebben.''

In het Mechelse opleidingsbedrijf zijn ze zich van geen kwaad bewust. De zaakvoerder van U-Man, Roger Van Loocke, erkent gebruik te maken van de businesstheoriën van Ron Hubbard, ,,maar dat betekent toch niet dat we de cursisten een religieuze overtuiging proberen mee te geven''. Hij wijt de commotie aan ,,concurrenten die jaloers zijn op ons succes''. Van Loocke ,,betreurt'' dat minister Ceysens ,,geen contact heeft genomen met het bedrijf om de geruchten uit de wereld te helpen''.

De Church of Scientology is niet verboden in ons land. In september vorig jaar werd zelfs een gloednieuw hoofdkwartier in de Brusselse Wetstraat in gebruik genomen. Maar verhalen over duistere ronselpraktijken en hersenspoeling zijn nooit ver weg. Om die reden plaatste de parlementaire onderzoekscommissie naar de sekten Scientology in 1997 op haar zwarte lijst. De steracteurs Tom Cruise en John Travolta zijn de meeste gekende leden van Scientology.

(jir)

www.u-man.be

Telefoonnummer klachtenlijn: 02/553.37.77