SP.A-senator Fatma Pehlivan heeft een wetsvoorstel ingediend dat bedrijven verplicht om de eerste ronde van een sollicatieprocedure anoniem te houden. Die maatregel moet discriminatie van allochtone werkzoekenden in eerste sollicitatierondes bestrijden.

Pehlivan wijst erop dat allochtonen elke dag ondervinden dat ze gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. ,,Alleen al hun naam is voldoende om de sollicitatie geen kans te geve'', stelt de senatrice. De discriminatie zorgt daardoor voor een hoge werkloosheid én een explosieve situatie bij de allochtone gemeenschap, voegt ze eraan toe.

Daarom pleit de politica voor dwingende maatregelen. Er zijn al heel wat initiatieven genomen om de discriminatie aan te pakken, maar die zijn volgens haar te vrijblijvend. "Het wordt tijd dat er nieuwe en strengere stappen gezet worden. Voor de werkgevers, maar ook voor de overheid, want die geeft ook niet altijd het goede voorbeeld", luidt het in een mededeling.

De senatrice beseft dat het slechts om de eerste stap in een sollicitatieproces gaat. Daarom moet de maatregel deel uitmaken van een ruimer kader. ,,Maar de kandidaat zal alleszins al één stap verder in het recruteringsproces geraken'', argumenteert Pehlivan.

Dupont
Twee weken geleden nog stelde de federale minister van Gelijke Kansenbeleid, Christian Dupont (PS) dat de overheid het juiste voorbeeld moet geven en komaf moet maken met de ondervertegenwoordiging (amper 0,55 procent) van niet-Belgen in het ambtenarenkorps.

Hij wil de kansen van allochtone kandidaten verhogen door het selectiebureau van de federale overheid (Selor) voortaan anoniem te laten rekruteren. Dat moet de afwijzing van kandidaten met een ,,vreemde naam'' tijdens de aanwervingsprocedure onmogelijk maken.