Interbrew wordt InBev na grootste Belgische fusie
Stella, Beck's en Brahma vormen de belangrijkste merken achter een biergroep met 189 miljoen hectoliter volume. Foto: © ap
BRUSSEL - De aandeelhouders van Interbrew hebben gisterenochtend het licht op groen gezet voor een van de grootste fusieoperaties uit de biersector en de grootste fusie van een Belgisch bedrijf. Interbrew, dat versmelt met het Braziliaanse Ambev, heet voortaan InBev. De aandeelhouders zullen enkele jaren moeten wachten voor ze de vruchten plukken van dat ambitieuze project.

DE fusieverrichting maakt van InBev de grootste brouwer ter wereld voor wie enkel geïnteresseerd is in volume. In netto-omzet en winstgevendheid blijft Anheuser-Busch de grootste. De aandeelhouders van Interbrew zetten gisteren probleemloos het licht op groen voor de fusie.

In anderhalf uur tijd waren de 33 resoluties (waaronder de naamswijziging) met overgrote meerderheid door de aandeelhoudersvergadering gejaagd. Enkele uren later kwamen de aandeelhouders van AmBev (Brahma, Skol, Antarctica) samen om de weg te effenen voor de fusie en de opslorping van de Interbrew-dochter Labatt uit Canada.

In Brazilië is er meer weerstand tegen de verrichting vanwege de verschillende behandeling van de houders van (gewone) stemgerechtigde en van (preferente) niet-stemgerechtigde aandelen. De eersten (drie voormalige zakenbankiers rond Jorge Lemann) strijken omgerekend 3,6 miljard euro op voor hun AmBev-aandelen, terwijl het publiek enkel een bod krijgt op zijn stemgerechtigde aandelen en blijft zitten met zijn preferent papier.

Tekenend voor het verzet was dat het Braziliaans pensioenfonds Previ-Caixa, gelieerd aan de Banco do Brasil, pas gisterenochtend liet weten zijn verzet tegen de fusie te staken. Op de buitengewone algemene vergadering van Interbrew was de Braziliaanse advocaat van de brouwer overigens de enige die zijn gsm aan mocht laten.

De belangrijkste beslissing die de Belgische aandeelhouders gisterenochtend namen, was de uitgifte van 141,7 miljoen nieuwe aandelen InBev waardoor het aandelenkapitaal bijna met een kwart steeg tot 575,2 miljoen aandelen. De nieuwe aandelen zijn bestemd voor de drie controlerende aandeelhouders van AmBev (Lemann, Sicupira en Telles) in ruil voor hun controlepakket in AmBev (52,8 % van de stemmen, economisch 22,5 %). InBev bracht gisteren ook Labatt als kapitaalverhoging in natura in AmBev in, waardoor de verhoudingen stegen tot 69 % van de stemrechten en 48 % economisch.

InBev moet binnen hooguit zes maanden een verplicht bod uitbrengen op de gewone AmBev-aandelen, wat naar schatting 1,2 miljard zal kosten. Als het publiek daarop ingaat, zal InBev een economisch belang van 55,6 % en een stemgerechtigd belang van 83,9 % in AmBev hebben. Eén partij, de Fundaçao, zal niet verkopen. Dit is een Braziliaanse stichting die gezondheidszorg verstrekt aan AmBev-werknemers en hun familie en die 16 % van de stemrechten (7 % economisch) van AmBev heeft. Ze heeft een vetorecht over alle belangrijke beslissingen bij AmBev.

Door de fusie wordt InBev in omzet ruim een derde groter tot 9,3 miljard, stijgt de bedrijfswinst met meer dan de helft tot 1,3 miljard maar wijzigt de nettowinst nauwelijks (plus 5,5 % tot 511 miljoen). Dat is het gevolg van het verlies van circa de helft van de eigendom over Labatt door de inbreng in AmBev. Per aandeel is er zelfs een daling van de winst als gevolg van de toename van het aantal aandelen.

De voormalige verkopende aandeelhouders van AmBev (Lemann & Co) oefenen voortaan de co-controle uit over InBev, ook al hebben de Belgische Interbrew-families twee keer zoveel InBev-aandelen als de Brazilianen. De Brazilianen verwerven 44 % van de Stichting Interbrew die 56 % van InBev bezit. De Belgische families hebben de rest plus nog eens een apart pakket InBev-aandelen van 17 % die ze buiten de stichting houden.

De Brazilianen halen ook de post van financieel directeur binnen bij de nieuwe combinatie. Interbrew-man John Brock blijft dan weer CEO. Maandag maakt Interbrew zijn nieuwe managementstructuur bekend. In de raad van bestuur komt er pariteit tussen de Interbrew-families en AmBev. Frédéric de Mévius en Charles Adriaenssen moeten plaatsmaken. Jorge Lemann, Carlos Sicupira, Marcel Telles en Roberto Thompson worden bestuurder namens AmBev.

De fusie met een Braziliaanse groep geeft InBev een scherper groeiprofiel, maar maakt de brouwer ook meer risicovol. In 1993 kende Brazilië bijvoorbeeld nog een hyperinflatie van meer dan 2.000 procent op jaarbasis.