Uitzendarbeid met 13 % vooruit
Voor jongeren is uitzendarbeid het belangrijkste kanaal op weg naar werk. Foto: © photo news
BRUSSEL - De vraag naar uitzendarbeid in Vlaanderen lag in de eerste vier maanden van dit jaar 13 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De conjunctuurgevoelige uitzendsector draait opnieuw goed, aldus de werkgeversfederatie Federgon, ,,maar het kan nog beter''.

FEDERGON overkoepelt niet alleen alle grote uitzendbedrijven in ons land, maar tevens de belangrijkste spelers in werving en selectie, outplacement en detachering. Voorzitter Yvan Dierckxsens, topmanager van United Services Group, had het bij de voorstelling van het jaarverslag 2003 over ,,het einde van de crisis'' op de arbeidsmarkt.

Vorig jaar stabiliseerden de uitzendactiviteiten, na twee jaar van achteruitgang. Er werden 129 miljoen uren uitzendarbeid gepresteerd, door 415.000 uitzendkrachten (jobstudenten meegerekend), via 120 uitzendbedrijven. In het economische topjaar 2000 ging het om 140 miljoen uitzenduren. Die uitzendarbeid was verhoudingsgewijze goed voor een contingent van 65.000 voltijdse, vaste werknemers. De sector haalde een jaaromzet van 2,64 miljard euro.

In de eerste drie kwartalen van 2003 ging de uitzendarbeid achteruit. Maar in het laatste kwartaal is de heropstanding ingezet en de cijfers van begin dit jaar zijn zonder meer bemoedigend, aldus Dierckxsens, met voor Vlaanderen een toename van 13%. Voor Wallonië gaat het om een toename met bijna 5%, in Brussel is er voorlopig amper vooruitgang te merken.

Volgens Herwig Muyldermans, directeur van Federgon, schatten de federale en regionale overheden de rol van de uitzendbedrijven op de arbeidsmarkt nog niet voldoende naar waarde. ,,Voor jongeren is uitzendarbeid het belangrijkste kanaal op weg naar werk. Twee uitzendkrachten op de drie zijn jonger dan 30 jaar. In Brussel is 30% van ons publiek allochtoon. Dat verdient meer beleidsaandacht. '' Bovendien moet het verbod op uitzendarbeid in overheidsdiensten opgeheven worden. ,,Veel stadsbesturen lappen dat verbod nu al aan hun laars.''

De outplacementsector kreeg vorig jaar veel bijkomende opdrachten te verwerken, een gevolg van de laagconjunctuur en de bedrijfsherstructureringen. De dertien grootste outplacementbedrijven hielpen 4.290 afgedankte werknemers aan een nieuwe baan, goed voor een omzet van 27 miljoen euro. Dat is nog altijd viermaal minder dan in Nederland, waar outplacementhulp veel meer ingeburgerd is in het bedrijfsleven.

Nauwelijks 372 vijfenveertigplussers hebben vorig jaar gebruik gemaakt van hun recht op outplacement. ,,Veel te weinig'', vindt Federgon, ,,want duizenden oudere werknemers hebben hun baan verloren. Het bewijst dat er een aanpassing nodig is van de cao-regeling, waarbij de werknemer niet langer zelf zijn recht op outplacement moet opeisen.''

(jir)