In hun jaarverslag schrijven de bedrijven niet alleen wat ze hun managers uitbetalen, maar ook hoeveel de leden van de raad van bestuur uitgekeerd krijgen. Opmerkelijk is dat de verschillen minstens zo groot zijn als bij het management. Terwijl sommige bestuurders genoegen nemen met een bescheiden bedrag of zelfs helemaal niets willen hebben, worden bij andere bedrijven de bestuurders vorstelijk beloond.

Dexia is het enige Bel-20-bedrijf dat de beloning van zijn bestuurders op individuele basis publiceert.

Daaruit leren we dat de Franse bestuurder Gilles Benoist vorig jaar helemaal niets wilde hebben voor zijn werk.

VLD-politicus Karel De Gucht daarentegen ontving 44.000 euro, ACW-voorzitter Jan Renders 7.000 euro.

De Gentse SP.A-burgemeester Frank Beke, die als waarnemer in de raad van bestuur van Dexia zetelt, ontving 34.000 euro.

De verschillen hebben te maken met de verschillende comités waarin de bestuurders zetelen.

Ook in de raad van bestuur van UCB zijn enkele opmerkelijke namen terug te vinden, zoals die van Z.K.H Prins Lorenz, ex-ambassadeur Alan Blinken en voormalig VBO-bestuurder-secretaris-generaal Guy Keutgen. Zij ontvingen 31.000 euro voor hun werk.

Ex-premier Mark Eyskens, de voorzitter van UCB, kreeg het dubbele. Ook Agfa-Gevaert kent enkele prominente bestuurders, zoals KU Leuven-rector André Oosterlinck en voormalig SP.A-politicus Karel Van Miert. De negen niet-uitvoerende Agfa-bestuurders kregen gemiddeld bijna 52.000 euro voor hun werk. Dat is ongeveer evenveel als Bekaert zijn bestuurders betaalt.

Belgacom doet met 63.000 euro iets beter. Delhaize keerde zijn niet-uitvoerende bestuurders vorig jaar gemiddeld een kleine 76.000 euro uit, bij GBL kregen ze 86.000 euro. Interbrew betaalde zijn bestuurders, onder wie ex-premier Jean-Luc Dehaene, gemiddeld 89.000 euro uit. KBC heeft vijftien niet-uitvoerende bestuurders, die gemiddeld 107.000 euro kregen.

Bij Fortis verdienden de niet-uitvoerende bestuurders gemiddeld 119.000 euro. Hoeveel VLD-politica Annemie Neyts als bestuurder bij Mobistar verdient, is onbekend. Dit bedrijf publiceert de vergoedingen niet en volgt de aanbeveling van het VBO dus niet op. Het is niet ongewoon dat sommige namen in verscheidene raden van bestuur terugkeren. Karel Van Miert bijvoorbeeld is zowel bij Agfa als bij Solvay bestuurder. Jo Cornu zit tegelijkertijd bij Agfa-Gevaert, Barco en KBC.

(rmg)