Morgen voorstel ontslagpremie bij VW Vorst
De directie van VW Vorst doet morgen aan de vakbonden een voorstel over de premie voor wie opstapt of ontslagen wordt.

De vakbonden zegden na afloop van de eerste vergadering over het sociaal plan, die ruim zes uur duurde, dat de strategie die ze de komende weken zullen voeren bij de onderhandelingen voor een groot stuk zal afhangen van de hoogte van de uiteindelijke ontslagpremie.

De vakbondsafgevaardigden, die gisteren op het overleg het gezelschap kregen van de beroepssecretarissen, hoopten vooral meer duidelijkheid te krijgen over de toekomstplannen van VW. Ze zitten daarmee op één lijn met de federale minister van Werk, Peter Vanvelthoven, die onderhandelingen over een sociaal plan ,,weinig zinvol'' vindt zonder garanties over de productievolumes in 2007 en 2008.

Een van de eerste discussiepunten was het lot van de VW-werknemers die het bedrijf nu al willen verlaten omdat ze elders een nieuwe baan kunnen vinden. Maken zij aanspraak op een ontslagvergoeding?

Er is nu alvast afgesproken dat er een register komt waar iedereen die wil vertrekken zich kan inschrijven'', aldus ACV-vakbondsman Pascal Van Cauwenberge. ,,Dan weten we tenminste over hoeveel mensen we praten. Al wie vanaf 21 november het bedrijf verlaat of verlaten heeft, zal overigens op dezelfde ontslagpremie kunnen rekenen, zoals eerder al afgesproken.''

Vandaag en morgen zijn Cauwenberge en zijn ABVV-collega Jan Vanderpoorten in Duitsland, waar in Braunschweig een Europese ondernemingsraad plaatsvindt. Daar hopen de Belgische vakbonden meer informatie te krijgen over de verdeling van de productievolumes tussen de verschillende VW-vestigingen.

(jir)