Financiële sector liep 20.000 banen mis
Als de financiële sector in België even snel was gegroeid als gemiddeld in de eurozone, zouden er 20.000 banen meer zijn, zegt econoom Geert Noels van Petercam.

Noels vermeldde het cijfer tijdens een presentatie op een seminarie van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen over de nieuwe wet op de pensioenfondsen.

In België daalde de werkgelegenheid in de financiële sector tussen 2000 en 2006 met tien procent, stelt Noels vast. ,,Financiële sector'' moet hier in ruime zin begrepen worden: het gaat niet alleen over banken, maar ook over verzekeringen, tussenpersonen zoals makelaars, vermogensbeheerders, enzovoort.

In de eurozone groeide de werkgelegenheid in de financiële sector in dezelfde periode met 7 procent. In sommige landen, zoals Luxemburg, was er zelfs sprake van een echte boom.

Als de sector in ons land even snel was gegroeid als het Europese gemiddelde, zouden er nu twintigduizend banen meer zijn, zegt Noels. Dat zijn vier ,,VW Vorsten''.

Hoe komt dat? Bij de fusiegolf die de Belgische financiële sector heeft doorgemaakt, is veel expertise verloren gegaan, denkt Noels. De banen die er nog zijn, zijn vooral gericht op lokale dienstverlening. De meer internationaal gerichte diensten zijn verhuisd naar het buitenland.

De stelling die dezer dagen nogal eens wordt aangehaald, dat de banen die in ons land verdwijnen in de industrie worden opgevangen door nieuwe banen in de dienstensector, klopt niet, zegt Noels. In de particuliere dienstensector is er in ons land de voorbije zes jaar 1 procent werkgelegenheid verloren gegaan, maar is er in de eurozone een groei opgetekend van 17 procent. In onze buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk nam de werkgelegenheid toe met 8 procent.

De groei van de werkgelegenheid in ons land zit vooral in de gesubsidieerde en de overheidssector. De werkgelegenheid in de overheidsadministratie ligt bij ons 6,7 procentpunt boven het Europese gemiddelde. Dat betekent dat België zowat honderdduizend ambtenaren meer heeft dan gemiddeld in de eurozone, aldus Noels.

Volgens hem is er nood aan een beleid dat actief banen creëert in de dienstensector. De financiële sector bekleedt daarin een sleutelrol, omdat hij ook veel banen creëert bij andere dienstenleveranciers, en omdat hij internationaal gericht is.

België heeft nog kansen om een grotere rol te gaan spelen als financieel centrum, zegt Noels. Maar het moet die kansen dan ook grijpen, zoals ook andere Europese landen dat gedaan hebben. Dat is niet alleen een taak voor de overheid, maar voor alle spelers in de sector.

(kdr, g.teg)