Financiële sector is auto-industrie van de diensten
Foto: © Photo News
Wie sterk staat in de financiële sector, speelt economisch mee in de Champions League.

De bewering dat we ons niet al te veel zorgen moeten maken over de verdwijning van veel banen bij VW in Vorst, omdat de teloorgang van de werkgelegenheid in de industrie wordt opgevangen door meer banen in de dienstensector, klopt niet, zegt Geert Noels, de hoofdeconoom van Petercam. ,,De dienstensector - de niet-gesubsidieerde althans - doet het in België niet goed in internationaal perspectief.'' (zie tabel) ,,Dat betekent dat je, naast een industriebeleid, ook een politiek moet voeren die specifiek op de dienstensector gericht is'', zegt hij. De financiële sector speelt daarin een sleutelrol, zoals ook de autosector dat doet in de industrie. ,,De autosector is zo belangrijk omdat hij een internationale sector is, waarin bovendien alle nieuwe technologieën getoetst en gebruikt worden, zowel wat producten als wat processen betreft. Als je als land sterk staat in zo'n sector, speel je mee in de Champion's League.''

,,Er zijn maar weinig diensten die hetzelfde soort karakteristieken hebben, omdat veel diensten heel lokaal gericht zijn'', aldus Noels. ,,De financiële sector vertoont echter wel karakteristieken die te vergelijken zijn met de autosector. Het is een sterk internationaal gerichte sector, hij doet een beroep op veel toeleveranciers, en heeft dus ook een groot multiplicator-effect.''

Het feit dat je als land niet sterk staat in dergelijke sectoren of ze zelfs dreigt te verliezen, geeft een signaal zoals ,,een kanarie in een kolenmijn'', zegt Noels. ,,Het moet je doen nadenken over je concurrentiekracht.''

Voor de financiële sector is het nog niet te laat, zegt hij. België kan daar nog kansen grijpen. In het verleden gebeurde dat niet altijd. Hij geeft het voorbeeld van de hedge funds of hefboomfondsen: ,,Die zijn in vier jaar tijd een van de grootste sectoren geworden, maar België heeft die evolutie volledig aan zich laten voorbijgaan.''

Een nieuwe kans die zich aandient, is de nieuwe wet op de pensioenfondsen. België beschikt daarmee over een sterke troef om pan-Europese pensioenfondsen naar hier te halen. Dat onderstreepte, op een seminarie van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen, niet alleen Geert Noels, maar ook Philip Neyt, de voorzitter van die vereniging.

Het is dan wel nodig dat alle betrokkenen hun krachten bundelen, zegt Noels. Hij ziet daarin ook een rol voor de universiteiten. ,,Een eerste vereiste is dat je goede mensen hebt en vormt. De Belgische universiteiten doen daaraan te weinig.''

Nochtans zijn er Belgen die behoren tot de internationale top in de financiële economie, zegt hij, zoals Geert Bekaert (Columbia University in New York) en Werner De Bondt (DePaul University, Chicago). ,,Dergelijke mensen terughalen naar België en ze binden aan een Belgische universiteit is misschien even belangrijk als stamcelonderzoekster Catherine Verfaillie terughalen.''

(kdr, gteg)