Eén bedrijf op de zes in België zou meer aanwervingen doen als er geen tekort was aan geschikte kandidaten voor gespecialiseerde jobs.

DAT blijkt uit een enquête bij ruim 800 Belgische bedrijven door het uitzendbedrijf Manpower. De Belgische bevraging kaderde in een wereldwijd onderzoek van Manpower bij 32.000 bedrijven in 26 landen.

De nadruk in de enquête lag op het tekort aan gespecialiseerde profielen. Concreet: over de zoektocht van bedrijven naar hooggeschoolden voor functies in de boekhouding, in juridische of financiële diensten, om (para)medische of wetenschappelijke functies, maar ook om ingenieurs en om jobs in sales en marketing, IT en in het bedrijfsmanagement.

Op de vraag of er ,,in de voorbije zes maanden meer gespecialiseerd personeel aangeworven zou zijn als er een groter aanbod van geschikte kandidaten was geweest'', antwoordde 15 procent van de Belgische werkgevers positief. In Brussel is het tekort aan gespecialiseerde kandidaat-werknemers het grootst (zie tabel). Volgens Martine Brisse, manager bij Manpower Professional in België, verklaart de vraag naar meertalig personeel het hoge percentage in de hoofdstad.

In een aantal sectoren (en voor bepaalde functies) kan het tekort aan geschikt personeel een negatieve invloed hebben op de groei van een bedrijf. Zo klaagt 32 procent van de bedrijven uit de sector transport en logistiek over acute moeilijkheden om werknemers te rekruteren (zie tabel). Ook de financiële en dienstenbedrijven raken in rekruteringsnood.

De Belgische situatie is vergelijkbaar met die in de buurlanden. In Frankrijk zegt 12 procent van de bedrijven meer te willen aanwerven als er meer kandidaten zouden zijn. In Nederland is dat 13 procent, in Duitsland 16 en in het Verenigd Koninkrijk 23.

Manpower vroeg tegelijkertijd of de bedrijven overgaan tot loonsverhogingen om kandidaten te lokken, of personeel in dienst te houden. Dat blijkt nog niet overal het geval te zijn. Slechts 13 procent van de werkgevers zegt hogere lonen te betalen dan een jaar geleden. Dat percentage ligt hoger in Brussel en Vlaanderen dan in Wallonië (zie tabel). De hoogste druk op de lonen is merkbaar in de financiële en dienstensector.

,,Alle Belgische bedrijven streven naar loonmatiging, om hun competitiviteit te kunnen handhaven'', aldus Martine Brisse. ,,Loonsverhogingen zijn de laatste optie om in overweging te nemen. Dat geldt trouwens voor alle Europese landen. In Noord-Amerika en Azië is het tegenovergestelde het geval: in de VS en in Australië heeft 38 procent van de bedrijven de lonen voor gespecialiseerde jobs in het voorbije jaar verhoogd.

(jir)