De commissaris voor Handel zoekt steun om de EU zuiniger te doen omspringen met handelssancties.Peter Mandelson, de Europese commissaris voor Handel, heeft een discussiedocument opgesteld - een zogenaamd Groenboek - met vragen over het inzetten van verdedigingsmechanismen als reactie op oneerlijke concurrentie. In de loop van volgend jaar wil hij de antwoorden gebruiken om formele voorstellen te doen. Maar de richting die Mandelson uit wil gaan, is al duidelijk.

Gisteren zei hij dat er niet te snel termen als ,,oneerlijke concurrentie vanuit lagelonenlanden'' gebruikt moeten worden. Hij wees er ook op dat heel wat Europese bedrijven produceren in de lagelonenlanden, zodat Europese handelsmaatregelen hun investeringen minder rendabel maken en de consumenten benadelen. Een van de voorstellen die Mandelson suggereert, is het verminderen van de duur van strafmaatregelen. Die bedraagt nu vijf jaar.

De commissaris gaat er prat op dat hij nu al minder gebruik maakt van antidumpingmaatregelen, zoals deze tegen China en Vietnam. Die werden destijds onder druk van vooral Frankrijk en Italië genomen om het overspoelen van de Europese markt met textielproducten en schoenen wat tegen te gaan. Maar telkens rees daarbij verzet vanuit de EU-lidstaten zelf, vooral van grote distributeurs die eigen fabrieken hebben in die lagelonenlanden. Mandelson mag vanuit onder meer Frankrijk verzet verwachten tegen zijn plannen.

Bij de voorstelling van het discussiedocument ging de commissaris ook in op het vastgelopen overleg over meer vrijhandel in het kader van de Doharonde van de wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat overleg werd in de zomer afgeblazen omdat er geen vooruitgang is.

Er werd gehoopt dat er na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen wel ruimte zou komen voor onderhandelen en toegeven. Maar nu het nieuwe Congres een Democratische meerderheid heeft, ziet het er niet direct naar uit dat de manoeuvreerruimte voor de regering-Bush groter is geworden, ook al beschikt hij nog een half jaar over een globaal onderhandelingsmandaat.

Mandelson zei gisteren dat hij zo snel mogelijk een bijeenkomst wil van de ministerconferentie van de WTO. Maar hij heeft weinig hoop dat het dit jaar nog kan.

Wel verwees hij naar Pascal Lamy, de directeur-generaal van de WTO, die suggereerde om tijdens het World Economic Forum in Davos eind januari een poging te ondernemen om het overleg weer op gang te trekken.

Over een ander heikel dossier, de wederzijdse beschuldigingen en WTO-procedures van de EU en de VS over de subsidiëring van hun vliegtuigbouwers Airbus en Boeing, zei Mandelson dat hij voorlopig niet van plan is om daarover te onderhandelen. Hij wil doorgaan met de procedures die de EU heeft ingeleid bij de WTO.