Electrabel out zich als groene stroommaker en -verkoper
BRUSSEL - Electrabel heeft er tot nog toe niet mee te koop gelopen, maar met een groene stroomproductie die volstaat om 100.000 gezinnen jaarlijks te bevoorraden, is het de grootste producent van groene stroom van ons land. Begin deze week heeft de grootste stroomproducent van ons land zijn groene stroomproduct gelanceerd. De prijs ligt drie tot vijf procent hoger dan het klassieke elektriciteitstarief.

DE groene stroomproductie van Electrabel - in totaal 152 megawatt - wordt vooral opgewekt door de verbranding van steenkool in combinatie met biomassa in klassieke thermische centrales zoals Ruien, Genk-Langerlo, Awirs bij Luik en Rodenhuize (Gentse haven). Zo'n 57 procent van de huidige groene stroomproductie van Electrabel is van biomassa afkomstig. Onder biomassa verstaat Electrabel houtzaagsel, -schilfers en -korrels, olijfpitten, rioolslib, palmolie en zelfs koffiedroes. Deze biomassa wordt aangevoerd uit heel Europa, stelt woordvoerster Lut Van de Velde.

Electrabel verwacht dat biomassa ook de komende jaren een vooraanstaande rol zal spelen bij het verder opvoeren van de groene stroomproductie in België. De stroomproducent wijst erop dat de waterkracht al zowat aan haar maximum zit terwijl windenergie een natuurlijke handicap heeft door de wisselvalligheid van de windaanvoer. Bovendien botsen windenergieprojecten op administratieve problemen en geregeld ook op het verzet van de publieke opinie.

De waterkrachtcentrales in België bevinden zich hoofdzakelijk in Wallonië en de meeste worden uitgebaat door Electrabel. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 22 megawatt. De mogelijkheden om windenergieparken te bouwen, zijn nog niet uitgeput. De concrete bouwplannen die Electrabel momenteel al heeft, moeten het productievermogen van de windparken doen stijgen van 30 naar 64 megawatt. Met het windmolenpark van Hoogstraten - 12 megawatt - beschikt Electrabel momenteel over het grootste van ons land. In de lente speelt het die koppositie wel kwijt aan de combinatie SPE-Ecopower die een windpark in de Gentse haven met een vermogen van 22 megawatt aan het bouwen is.

Electrabel stelt dat het nog een rist Belgische windprojecten bestudeert, met een totaal vermogen van 300 megawatt. Maar het elektriciteitsbedrijf voegt eraan toe dat de realisatie van al die plannen lang niet zeker is.

De Belgische elektriciteitsproducent ziet overigens veel meer toekomst voor windenergie buiten België. Vooral Portugal scoort hoog. Electrabel wil daar de komende jaren windparken oprichten met een totaal vermogen van 550 megawatt. Dit jaar bouwt het alvast twee windparken die samen goed zijn voor bijna 90 megawatt. Electrabel beklemtoont overigens dat het zijn groene stroomproductie op Europese schaal ziet. Het bestudeert ook windenergieprojecten in Italië en Frankrijk en energieproductie uit biomassa in Nederland en Polen.