LEUVEN (belga) - Interbrew België, een dochter van brouwerijgroep InBev, heeft aan de brouwerij in Leuven de nodige installaties geplaatst om het biogas dat ontstaat uit de voorzuivering van het afvalwater om te zetten in elektriciteit. Op die manier wordt sinds kort op jaarbasis minstens 5.000 MWh geproduceerd, wat neerkomt op het jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 1.500 gezinnen.

Sinds 1980 zuivert Interbrew het afvalwater van zijn brouwerij alvorens het in de Dijle te lozen. Nadelen van dit systeem zijn het grote energieverbruik en slibproductie. Sinds januari van dit jaar is deze installatie uitgebreid met een anaërobe voorzuivering wat het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de eigenlijke zuivering met vier miljoen kilowattuur zal doen dalen en het slibafval met 8.000 ton per jaar.

Het methaangas dat tijdens de voorzuivering vrijkomt wordt na zuivering in een gaswasser door middel van een biogasmotor omgezet in elektriciteit. Aspiravi, een bedrijf opgericht door vier Vlaamse zuivere intercommunales, plaatste de biogaswasser, -buffer en -motor en exploiteert ze ook. Het bedrijf levert de elektriciteit aan Interbrew. In eerste instantie zal die worden gebruikt voor de werking van de waterzuiveringsinstallatie. Wat over is, wordt verbruikt in het resterend deel van de brouwerijsite. De verwachte elektriciteitsproductie is goed voor 8 procent van het verbruik in de brouwerij.

Aspiravi investeerde ruim 1 miljoen euro in het project terwijl Interbrew geen investeringsbedrag bekendmaakt. Elektriciteitsproductie op basis van het biogas gebeurt overigens al in de brouwerij van Hoegaarden. In Leuven is de schaal echter veel groter.