ANTWERPEN/BRUSSEL - De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka vraagt de ,,dringende oprichting'' van een studiecommissie om de ,,enige juiste cijfers in kaart te brengen over de energiebehoeften in Vlaanderen en over de nood aan kernenergie om daaraan te voldoen''. Voka steunt de vraag door de Vlaamse minister van Energie, Kris Peeters, naar een ,,wetenschappelijke onderbouw'' van het debat over de afschaffing van kernenergie.

Voka-bestuurder Philippe Muyters begrijpt niet ,,hoe het kan dat minister X beweert dat er voldoende alternatieven zijn voor kernenergie in het jaar 2015, terwijl minister Y zegt van niet. Wie moeten we geloven? En op basis van welke gegevens werd de beslissing genomen om de kerncentrales af te bouwen?''

Muyters is het eens met de Vlaamse minister Peeters dat er nood is aan een ,,objectieve analyse over de evolutie van de elektriciteitsproductie en -behoeften''. Volgens Muyters zijn er ,,voldoende deskundige energieprofessoren aan de Vlaamse universiteiten om die taak op te nemen''. Als de federale regering, die bevoegd is in het dossier, ook Franstalige deskundigen aan tafel wil, is dat voor Voka ,,geen probleem''.

De werkgeversorganisatie dringt aan op een snelle beslissing. ,,Dit is geen debat om stil te liggen tot in 2015. ''

Dat is ook de mening van minister Peeters. Die noemt zich ,,geen voorstander van kernenergie en geen tegenstander van windenergie'' maar wel ,,vragende partij voor een rationeel debat''. Volgens Peeters komt er in de maand april alvast een hoorzitting met experts in het Vlaams parlement.

(jir)