Ook Johannes Paulus II had tegenpausen

In den beginne werden pausen gekozen door geestelijken uit de wijde omgeving van Rome. Koningen en keizers waren zeer geneigd dat proces te beïnvloeden. Waren ze het niet eens met de gekozen nieuwe paus, dan schoven ze hun eigen favoriet naar voor, een tegenpaus . De eerste tegenpaus was Hippolytus (217-235), als protest tegen paus Calixtus I. Het was niet altijd duidelijk wie de ,,echte'' paus was, en wie de tegenpaus. Beiden hadden vaak veel volgelingen.

Na Hippolytus zijn er nog 41 ,,officiële'' tegenpausen geweest. De laatste was Felix V (1439-1449).Ook de moderne tijden kenden tegenpausen. Paus Johannes Paulus II had er liefst drie.> Pius ...