COMMENTAAR. Weg met Én-én

JE wordt er toch niet goed van: wel vijftien in blauwe pakken gestoken bankiers nemen plaats aan een tafel met niet één, maar twee ministers en hun aanhang om zich te buigen over de levensbelangrijke kwestie of we nu al dan niet een paar eurocenten moeten betalen telkens als we ons eigen geld uit de muur halen. Op een bepaald ogenblik zullen we ons toch eens echt moeten afvragen hoever het micromanagement van onze samenleving moet gaan. Hoeveel energie wordt er gestoken in het beteugelen, inperken, kanaliseren, bijsturen of kortweg verbieden van allerhande menselijk gedrag en hoeveel gaat er naar het creëren van mogelijkheden tot ondernemen, creëren, uitbreiden, vernieuwen en verspreiden van uitdagende ideeën?

Ten gronde is het natuurlijk een ergerlijke zaak. Eerst worden we er met zeer deugdelijke argumenten van overtuigd dat het beter is om met elektronisch geld te leren omgaan: het is veiliger, handiger ...

Niet te missen