Good vibrations? No comprendo

BRUSSEL - ,,Op een mooie dag zullen we wat?'' Mensen die beweren dat ze operazangers niet verstaan, kunnen dat nu met wetenschappelijke argumenten kracht bijzetten. Uit een Australisch onderzoek dat vandaag in Nature wordt gepubliceerd, blijkt dat sopranen echt onverstaanbaar zijn, als ze eenmaal de hoge noten aanbreken.

Drie fysici bogen zich over het probleem en stelden vast dat er een logische verklaring is voor het fenomeen. Hoe hoger een sopraan zingt, hoe meer haar stemorgaan resoneert en hoe moeilijker het is de ...

Niet te missen