BRUSSEL De Kruispuntbank voor Ondernemingen zal volgende week donderdag weer volledig toegankelijk zijn voor de ondernemingsloketten. Op die dag zal de belangrijkste functie, de rechtstreekse on line invoer van gegevens, weer beschikbaar komen.

De Kruispuntbank, die op 1 juli van start ging, moest de rompslomp voor beginnende ondernemers verminderen. Maar wegens technische onvolkomenheden heeft het systeem tot nu toe nog nooit naar behoren gefunctioneerd. Na maanden crisis konden de ondernemingsloketten wel al sinds 20 december inloggen op de Kruispuntbank, maar alleen om gegevens te raadplegen. Zelf invoeren was er tot nu toe nog niet bij. Gegevens van aspirant-ondernemers moesten nog altijd per e-mail naar de Kruispuntbank gestuurd worden en daar handmatig verwerkt worden.

Om het systeem niet te zwaar te belasten en een nieuw debacle te voorkomen, zal de on line toegang volgende week nog niet voor alle 250 vestigingen van de ondernemingsloketten beschikbaar zijn. De verschillende loketorganisaties krijgen in een eerste faze enkele inlogcodes toebedeeld

Crisismanager Christian Vincke bevestigt dat de Kruispuntbank ,,zeer binnenkort'' weer optimaal zal functioneren. Hij zegt wel dat er nog wat werk is aan de juridische verfijning van het concept Kruispuntbank. Hij sluit niet uit dat er nog wetten of Koninklijke Besluiten gewijzigd zullen moeten worden om de juridische gaten te dichten. In februari of maart zal hij daarover een rapport aan de regering overmaken.

Een andere kwestie die nog opgelost moet worden, is die van de financiële afwikkeling. De ondernemingsloketten hebben sinds de start van de Kruispuntbank geweigerd de gelden die ze van de starters ontvingen, door te storten aan de overheid. Voorlopig zijn ze ook niet van plan om dat te doen. Eerst moet er duidelijkheid komen over hoeveel de dienstverlening aan de starters precies kost, vinden ze. Bij de start van de Kruispuntbank was de overheid er van uitgegaan dat de loketten de helft van de inkomsten zouden doorstorten. Ook over eventuele schadevergoedingen is er nog geen duidelijkheid. Sommige ondernemingsloketten hadden geëist dat de overheid de extra kosten zou vergoeden die ze door de technische storingen moesten maken. Die kwestie is nog hangende.