BRUSSEL Volgens Deutsche Bank dreigen tienduizenden gezinnen te veel te betalen voor fiscale amnestie. De bank baseert zich hiervoor op de vragen die binnenkomen op haar website. Ze heeft in een brief aan de minister van Financiën Didier Reynders en zijn collega van Consumentenzaken, Freya Van den Bossche, gevraagd om snel voor duidelijke informatie te zorgen.

Tijdens de maand december kwamen op de website van de bank iets meer dan 2.560 vragen binnen over fiscale amnestie. Daaruit bleek volgens de bank dat veertien procent van de vraagstellers uit onwetendheid zinnens is om meer te betalen dan nodig. In twee procent van de gevallen gaat het zelfs om vraagstellers die zich helemaal niet bezondigd hebben aan fiscale fraude. De bank heeft haar cijfers geëxtrapoleerd.

Als tien procent van de gezinnen zou gebruik maken van de fiscale amnestie, zouden volgens de bank 58.800 gezinnen te veel betalen en 8.400 gezinnen fiscale amnestie vragen terwijl dat helemaal niet nodig is. ,,We krijgen hier mails binnen van mensen die denken dat ze amnestie moeten vragen gewoonweg omdat ze effecten aan toonder hebben, hoewel dat op zich helemaal niet wil zeggen dat er een fiscaal probleem is'', zegt Yves Delacolette, voorzitter van Deutsche Bank.

De bank heeft in een brief aan de ministers van Financiën en Consumentenzaken gevraagd om snel met duidelijke informatie voor de dag te komen omdat niet alle gezinnen een beroep kunnen doen op dure specialisten. ,,De minister van Financiën weigert in heel wat gevallen duidelijke antwoorden te geven en legt in veel gevallen de bal bij de belastingplichtige'', aldus Delacolette.

Zo heeft Reynders lange tijd gezegd dat de boetetarieven van zes of negen procent altijd op het volledig kapitaal moeten betalen, terwijl hij nu laat uitschijnen dat alleen op de opbrengst wordt betaald als het bewijs kan geleverd worden dat het basisbedrag wit is. ,,De belastingplichtige kiest zelf hoeveel hij regulariseert'', zegt de minister altijd.

De regering plant de komende weken een grootscheepse informatiecampagne. Ze werkt momenteel ook samen met de banken aan een vragen - en antwoordenlijst, zodat alle burgers op de meest gestelde vragen eenzelfde antwoord krijgen.

,,Heel wat burgers vrezen zoals de goede soldaat nog de laatste dag in de oorlog nog neergeschoten te worden''.waarschuwt Delacolette

De fiscale amnestieregeling treedt in werking op 16 januari In de uitvoeringsbesluiten staat onder meer waarin geïnvesteerd moet worden om het verlaagd tarief van zes procent te genieten. Daarin staat ook de procedure omschreven over de waarborg die drie jaar bij de bank moet geplaatst worden, mocht achteraf de boete van zes procent betaald moeten worden omdat aan de investeringsvoorwaarde niet werd voldaan (DS 20 december).