BRUSSEL De banken hebben oren naar de eis van minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche om een vorm van gratis geld afhalen aan te bieden. Gedacht wordt om loontrekkers per maand ,,een paar'' gratis geldafhalingen toe te kennen.

Het woord gratis is gisteren tijdens het ronde tafelgesprek over de tarifiëring in de banksector nadrukkelijk gevallen. Het was een eerste gesprek waar bankiers en politici (naast Van den Bossche was ook minister van Economie Fientje Moerman aanwezig) hun visie op het tariferingsdebat gaven.

,,De sfeer was aanvankelijk stroef maar gaandeweg veranderde dat'', zei Van den Bossche. Met de Belgische vereniging van Bankiers (BvB) werd afgesproken om volgende week al een werkgroep op te richten. Op 9 februari zou een eerste evaluatie gemaakt worden. ,,Met als doel in maart concrete afspraken te hebben'', zei Guido Ravoet, gedelegeerd bestuurder van de BvB gisteren.

Rond de tafel leek een consensus om ,,iets'' te doen voor al wie zijn loon (of vervangingsinkomen) op een rekening gestort krijgt en dus geen alternatief heeft voor geldafhalingen. Die consumenten zouden ,,een paar'' keer per maand geld uit de muur kunnen halen zonder dat daarvoor een vergoeding zou gevraagd worden. Hoeveel keer is nog een open vraag.

De bankiers plaatsen daartegenover een eigen vraag: contanten moeten zoveel mogelijk geweerd worden en daarom moet de overheid helpen het elektronisch betalingsverkeer aan te moedigen.

De leden van de werkgroep beloven een bonte verzameling te worden waarbij de banken alvast iemand van het ministerie van Financiën bij de onderhandelingen wil betrekken.

et spoor van prijzencontrole op de tarifiëring van bankdiensten is verlaten maar Van den Bossche hoopt afspraken te kunnen maken rond ,,essentiële bankdiensten''. Onder meer de kwestie van transparantie in de tarifiëring van het betalingsverkeer en het makkelijker maken om van bank te veranderen is aan de orde.