Het circus voor de handelsrechtbank was helemaal niet nodig geweest als aan het hoofd van de chartermaatschappij een doortastend en bekwaam management had gestaan. Door interne meningsverschillen en het geknoei van het management ging kostbare tijd verloren.

In mei vorig jaar was al duidelijk dat Sobelair moest snakken naar adem om in leven te blijven. Zonder extra middelen zou de chartermaatschappij het einde van het jaar niet halen. Dat het dossier nu via de complexe weg van het gerechtelijke akkoord uit het slop moet getrokken worden, laat bij heel wat betrokkenen een wrange nasmaak.

Een gedegen management zou met een grondig businessplan in een stevige onderhandelingsronde de betrokkenen overtuigd hebben om een duit in het zakje te doen. Dat was perfect haalbaar, want er zijn geen duizenden partijen. Het personeel, een paar leveranciers en een paar belangrijke schuldeisers, waaronder de Sabena-curatele, om meer gaat het niet.