BRUSSEL Bedienden die in Brussel werken, verdienen gemiddeld 13 procent meer dan hun Vlaamse collega's en 15 procent meer dan bedienden uit Wallonië. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van SD Worx en Dip Consulting. Het aantal gepresteerde werkuren ligt het hoogst voor de Waalse bedienden.

Een bediende in een bedrijf uit de Brusselse regio verdient volgens SD Worx, een van de grootste sociale secretariaten van het land, gemiddeld 3.077 euro (bruto) per maand. Voor een Vlaamse bediende is dat 2.723 euro, of 354 euro minder. Een Waalse bediende moet het stellen met een brutoloon van 2.676 euro, of 400 euro minder dan in Brussel en 46 euro minder dan in Vlaanderen.

De loonverschillen tussen Vlaamse en Waalse bedienden zijn relatief klein, vooral inzake het vaste maandsalaris.

In Vlaanderen maken bedienden over het algemeen wel aanspraak op hogere (variabele) premies dan in Wallonië: gemiddeld 5.377 euro per jaar tegenover 4.981 euro.

In Brussel liggen niet alleen de vaste brutolonen maar ook de variabele premies (6.875 euro) het hoogst. Dat drijft het totale loonvoordeel voor de Brusselse bedienden op tot 13 procent in vergelijking met de Vlaamse bedienden en tot 15 procent in vergelijking met de Waalse.

Uit het onderzoek van SD Worx en het daarmee verbonden Dip Consulting blijkt voorts dat een voltijdse bediende in Wallonië meer werkuren presteert (1.685 uur per jaar) dan in Vlaanderen (1.660) en Brussel (1.637).

Concreet betekent dit dat de gemiddelde loonkost per uur voor een Vlaamse bediende 18,8 euro bedraagt, terwijl dit bij een Waalse bediende slechts 16,5 euro is.

Voor een Brusselse bediende moet een werkgever gemiddeld 20,42 euro neertellen per gewerkt uur.